DSC_0846-web prezentace.jpg
Quote
Libuše Ludíková

Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., je děkankou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a jednou z nejvýznamnějších osobností speciální pedagogiky v ČR. Působí na Ústavu speciálněpedagogických studií, který je její srdcovou záležitostí. Jak sama říká, za svůj největší profesní úspěch považuje to, že se mohla podílet na formování olomoucké speciální pedagogiky, že byla svědkyní toho, jak na tomto pracovišti vyrostla řada jejích vlastních žáků, a že se mohla podílet na jejich úspěchu. Olomoucká speciální pedagogika má také díky ní velmi dobré jméno, a to nejen v rámci Univerzity Palackého, ale i celorepublikově a v zahraničí.

Quote

Chceme, aby v České republice bylo učitelství vnímáno jako klíčová profese, proto musíme veřejnosti i nadále ukazovat, že umíme učit a že vychováváme učitele, kteří jsou v 21. století schopni obstát.

Quote

Domnívám se, že současná škola potřebuje učitele, který je nejen kvalitně připraven po stránce zvládnutí oboru, ale má také důkladnou přípravu v širokém pedagogicko-psychologickém základu, prošel kvalitní přípravou v oborové didaktice a je vybaven řadou kompetencí, bez kterých se v edukačním procesu neobejde. Podceněna nesmí být ani výchovná složka působení učitele, učitel musí zvládat např. heterogenitu třídního kolektivu a podobně.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

ucitel_21_srdce_mozek_svet_02-03.png