top of page

Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením

Aktualizováno: 26. 2. 2022

S novým rokem je tu také nová série článků, které budeme postupně přidávat. V rámci tohoto cyklu vám postupně představíme publikace autorek a autorů z naší fakulty, které byly oceněny čestným uznáním rektora Univerzity Palackého v Olomouci. Tímto oceněním jsou každoročně oceňováni autoři a autorky významných odborných publikací na naší alma mater.


Pomyslnou první vlaštovkou je kniha Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením od autorského kolektivu pod vedením Adély Hanákové z ústavu speciálněpedagogických studií. Práce se zaměřila na identifikaci různých parametrů prostředí, jejichž úprava může zvýšit kvalitu života osob se specifickými potřebami napříč typem a stupněm zdravotního postižení. „Oslovili jsme rodiče dětí se specifickými potřebami ve věku 0–14 let a osoby se zdravotním postižením ve věku 15+. V intencích fyzických parametrů prostředí se z dat vynořily konkrétní aspekty ideálního prostředí. Jako dominantní se zde ukázaly nejen klasické materiálně-technické podmínky ve smyslu bezbariérovosti, ale do popředí se dostaly i psychosociální determinanty. Myšlenka ‚společnosti bez předsudků‘ a sociální opora v rodině i širším sociálním prostředí se manifestovala v obou výzkumných souborech,“ prozradila Adéla Hanáková.


Jak může vlastní úprava prostředí vypadat? „Výzkum potvrdil, že nepřijatelné jsou kluzké podlahy, vyčnívající předměty apod. a že bezpečné prostředí je prostředí, které neohrožuje zdraví, nezhoršuje zdravotní problémy (i např. v případě alergií). Dalším výsledkem aplikovatelným do praxe, napříč obory, byla potřeba adaptovaného oblečení, které prospívá nejen nositeli, ale také člověku (pečovateli, zdravotníkovi), který pomáhá osobě se zdravotním postižením s oblékáním,“ doplňuje Hanáková. Jako stejně důležité pro skutečnou sociální inkluzi se ale ukázalo například i přizpůsobení kulturně-umělecké sféry potřebám osob s postižením.


Úpravy prostředí samozřejmě souvisí i s otázkami školství, a to nejen co se týče architektonických úprav budov ve smyslu bezbariérového přístupu atd. Adéla Hanáková dodává: „Úpravy prostředí se řadí mezi podpůrná opatření, kterými se rozumí nezbytná úprava ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta.“ S tím souvisí i potřebná příprava budoucích speciálních pedagogů; ti by měli být schopni se zapojit při jednotlivých úpravách školního prostředí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami: „Na základě získaných poznatků učíme studenty nad úpravou prostředí přemýšlet v souvislostech, navrhují řešení pro potřeby konkrétních uživatelů se specifickými potřebami,“ uzavírá Hanáková.


Pokud vás téma více zajímá, celou publikaci si můžete zdarma stáhnout zde:


Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením
.pdf
Stáhnout PDF • 3.84MB

Text: Vojtěch Češík

Grafika: Vydavatelství UP

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page