top of page

Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP hostil mezinárodní vědeckou konferenci

Ve dnech 8.–9. listopadu 2022 se na půdě Ústavu pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnil již osmnáctý ročník mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů, tentokrát pod názvem „Trends in Teacher Education in the Mirror of Today's Society“.Cílem konference je poskytnout začínajícím vědeckým pracovníkům v pedagogických oborech prostor pro prezentování jejich disertačních projektů a dílčích nebo finálních výsledků jejich výzkumů. Pro řadu studentů je to vůbec první konference, na které v rámci svého doktorského studia aktivně vystoupí. Doktorandi zde dostanou možnost setkat se s podobně naladěnými lidmi, diskutovat svá témata, sdílet obtíže a výzvy doktorského studia, vzájemně se inspirovat a motivovat, a především získat cennou zpětnou vazbu od zkušených akademiků, kteří si vyslechnou jejich příspěvky v rámci posterových sekcí.


První den, 8. listopadu 2022, byla konference již tradičně zahájena ve velké aule PdF UP, kde účastníky přivítal ředitel Ústavu pedagogiky a sociálních studií Štefan Chudý. Pozvání, aby pronesli plenární přednášku, přijali Martina Kosturková z Prešovské univerzity v Prešově, Jana Trabalíková z Žilinské univerzity v Žilině a také dva pracovníci pořádajícího pracoviště, Tomáš Čech a Alena Jůvová. Na příspěvek posledně jmenovaných, který se zabýval rolí sociálního pedagoga ve školním prostředí, navázal ještě krátce Jiří Daněk představením Asociace sociálních pedagogů a ve středu také Lenka Kubzová workshopem o sociálním pedagogovi na základní škole.


Úterní odpoledne bylo věnováno aktivním účastníkům konference, studentům doktorských studijních programů. Ve třech sekcích bylo prezentováno celkem třicet posterů, které jejich autoři vždy krátce představili přítomným, a následně byl poskytnut prostor pro diskusi. Ačkoliv je paleta témat, s nimiž doktorandi na konferenci přicházejí, vždy velmi pestrá, organizátoři se snaží v sekcích propojovat lidi s podobně zaměřenými výzkumy, a tím napomáhat navazování kontaktů, které je ve vědecké práci tak důležité. Z třiceti prezentujících přicestovalo celkem sedm ze Slovenska, jedna účastnice přijela ze Spolkové republiky Německo, v rámci České republiky byla zastoupena řada univerzit od Ústí nad Labem až po Brno. Celkem osm příspěvků bylo prezentováno v anglickém jazyce. Účastníky plenárního jednání a prezentací v sekcích nebyli jen samotní doktorandi, ale i studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia, včetně studentů, kteří jsou na naší fakultě na půlročním pobytu v rámci programu Erasmus+. Celkem se konference zúčastnilo kolem stovky osob.


Druhý den konference, tedy ve středu 9. listopadu 2022, jsme na Pedagogické fakultě UP přivítali vzácné hosty z Národního pedagogického institutu České republiky, kteří přijeli představit Model systému podpory začínajících učitelů (projekt SYPO), a to jednak v dopoledním informačním bloku, jednak ve třech odpoledních workshopech zaměřených na sebereflexi, komunikaci a práci se studijním portfoliem. Lektoři NPI ČR dokázali oslovit jak zúčastněné studenty, tak akademiky, a už jen skutečnost, že při reflexi po skončení workshopů zaznívala nejčastěji slova jako naděje, inspirace a změna, svědčí o tom, že téma začínajícího učitele je živé a aktuální a je důležité věnovat mu pozornost.


Mezinárodní konferenční týden na Ústavu pedagogiky a sociálních studií neskončil ve středu odpoledne, ale pokračoval až do pátku 11. listopadu 2022 závěrečnou konferencí projektu Working Academics Value Excellence for International Teachers, který byl v uplynulých třech letech řešen týmem pod vedením Aleny Jůvové. Ale o tom snad v jiném článku.


Děkujeme všem, kteří se konference zúčastnili, ať už v roli účastníků, nebo organizátorů, za příjemnou a podnětnou atmosféru. Za rok zase na viděnou!


Text: Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP

Foto: Alžběta GregorováSouvisející příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page