top of page

Adaptace ukrajinských děti hravě? Není problém!

Pedagogická fakulta ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání se aktivně zapojila do péče o ukrajinské děti. Již dva měsíce aktivně probíhají odpolední kroužky pro tyto děti, které zlepšují jejich adaptaci a hravou formou je začleňují do nového prostředí.Adaptační kroužky pro ukrajinské děti probíhají pravidelně každé pondělí a čtvrtek. Cílovou skupinou jsou děti ve věku od 5 do 10 let a jsou nabízeny zcela zdarma. O program a náplň se starají tři studentky Univerzity Palackého v Olomouci. Jedna z těchto studentek pochází z Ukrajiny. Díky její jazykové vybavenosti byla překonána prvotní jazyková bariéra a zejména ostych účastníků, který byl zejména na začátku víc než patrný. Ovšem naše studentky se tohoto nelehkého úkolu zhostily na výbornou a troufáme si říct, že začleňování ukrajinských dětí probíhá skvěle. „Je vidět velký pokrok. Na začátku děti moc komunikovat nechtěly, ale teď je vidět, že nám rozumí víc a víc. Při každém dalším setkání je cítit znatelný pokrok,” uvedla jedna ze studentek.


Jako zázemí slouží budova Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Učebna je vybavena tak, aby zpříjemňovala společně strávené chvíle. Kromě těchto prostor však lektorky využívají také venkovní prostory, které přímo lákají k pohybovým aktivitám a poznávání krás našeho univerzitního města.

A co vlastně takové adaptační kroužky obnáší? Každé setkání je přímo nabité aktivitami! Pravidelné hraní her, kreslení a pohybové aktivity vedou k vzájemnému poznávání, zlepšení jazykových a komunikačních dovedností a zároveň k pobavení. Kromě těchto činností však na naše malé účastníky čekalo i velké překvapení. Studentky katedry primární a preprimární pedagogiky si pro ně připravily divadelní představení. Inspirací se jim staly lidové pohádky, jejichž prostřednictvím se přirozeně bourají všechny bariéry.


Pohádku O veliké řepě a O Červené karkulce měli účastníci nejdříve za úkol si přečíst doma ve svém rodném jazyce a při dalším setkání se mohli těšit na jejich českou verzi, ale ne ledajakou! Nechyběly kostýmy, rekvizity, zpěv písní, pomoc a potlesk publika, ale také doplňkové aktivity, které si kladly za cíl ukotvit znalost českých slovíček.


„Věříme, že touto hravou formou, se nám podařilo naplnit cíl těchto adaptačních kroužků. Jsme rádi, že děti odcházejí vždy spokojené a snad i díky naši pomoci se v novém prostředí cítí lépe a bezpečněji,” uvedla vedoucí Centra celoživotního vzdělávání Jitka Petrová.


Všem moc děkujeme za spolupráci a ochotu pomáhat.


Text: Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP

Foto: Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP

Comentarios


bottom of page