top of page

Akademický senát je tu pro vás…

Další příspěvek blogu studentských senátorů se obrací (nejen) na studentky a studenty prvních ročníků a informuje je o funkci Akademického senátu PdF UP a o možnostech zapojení. Připomeňte si základy fungování akademické samosprávy spolu s autorem blogu Tomášem Novákem!


V první řadě doufáme, že se vám u nás na fakultě bude líbit. Víme, že život na univerzitě může být náročný, o to víc první týdny, kdy člověk pořádně neví, co a jak funguje. Existuje naštěstí akademický senát: orgán fakulty, který se podílí na chodu fakulty/univerzity a za studenty stojí. Co vlastně senát je a co pro vás můžeme udělat?


Nyní oficiálně: Akademický senát je samosprávný zastupitelský orgán, který zřizuje vysokoškolský zákon na každé veřejné vysoké školy. Senát může být, lidově řečeno, buď „velký“ (univerzitní), či „malý“ (fakultní).

Akademický senát vaší fakulty stojí za vámi!

Jaké jsou tedy kompetence našeho senátu? Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Palackého:

  • usnáší se na návrhu jmenování děkana, případně jeho odvolání z funkce,

  • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty a kontroluje jejich využívání,

  • schvaluje vnitřní předpisy fakulty a postupuje je ke schválení akademickému senátu vysoké školy,

  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,

  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou,

  • schvaluje dlouhodobý záměr vysoké školy a jeho každoroční aktualizaci,

  • schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů disciplinární komise a členů vědecké rady dané fakulty,

  • vyjadřuje se k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě a k záměru děkana jmenovat proděkany,

  • rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť.


Co to tedy v praxi pro studenty znamená? Senát naslouchá studentům a v důležitých hlasováních dává zájmy studentů na první místo. Studenti mohou kontaktovat zástupce AS PdF UP (ideálně někoho ze studentské komory) s jakýmkoli problémem: Zástupce akademického senátu po zvážení může danou problematiku na zasedání projednat.


Jsme rádi za všechny podněty a otázky studentek a studentů!

Často nám studenti píší dotazy a podněty, jsme za ně rádi. Některé předáme na zasedání, některé směrujeme na studijní oddělení. Pokud bych si měl vybavit nejsilnější moment v akademickém senátu, byl to letní semestr 2021, kdy se nám podařilo prosadit možnost konání SZZ bez hotové kvalifikační práce. Stálo za ním mnoho práce, ale ohlasy studentů byly skvělé a díky nim nás to namotivovalo pracovat dál. Je toho zkrátka mnoho, co můžete vy jako studenti změnit – stačí jen vyvinout iniciativu.


Kde nás můžete kontaktovat? Nejlepší způsob je napsat přímo na Facebook na skupinu: Studenti Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc a Univerzita Palackého. Pokud Facebook nepoužíváte, na stránkách PdF UP (https://www.pdf.upol.cz/o-fakulte/fakultni-organy/#c10337) jsou e-maily na studentské zástupce AS PdF UP.


Budeme se těšit na vaše podněty a přejeme všem úspěšný start do nového semestru!


Tomáš Novák

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page