top of page

Aplikace OVOZE bude žáky motivovat ke zdravému stravování

Vzniká originální digitální vzdělávací zdroj do výuky výchovy ke zdraví, který podpoří zdravé stravování, konkrétně konzumaci ovoce a zeleniny. DVZ, která ještě není zveřejněn v kompletní podobě pro pedagogickou veřejnost, přichází v podobě inovativní aplikace monitorující a evaluující konzumaci ovoce a zeleniny. Tuto aplikaci můžete pro vaše žáky (i pro vás samotné) využít na https://www.ovoze.upol.cz/.


Tato aplikace se vztahuje k tematickému celku Výchovy ke zdraví zdravý způsob života a péče o zdraví – výživa a zdraví. Podstata této aktivity spočívá v tom, že žáci prostřednictvím vytvořené webové aplikace (ovoze.upol.cz) zaznamenávají svůj příjem ovoce a zeleniny a následně vyhodnocují příjem množství živin z těchto potravin.


V současné době není příjem zeleniny a ovoce u mnoho lidí dostačující a jejich příjem neodpovídá doporučení WHO. Tato webová aplikace umožní žákům uvědomit si důležitost konzumace těchto potravinářských komodit a vytvořit si ucelený vhled jejich přínosu na lidské zdraví. Zelenina a ovoce patří mezi cenné zdroje protektivních bioaktivních látek: vlákniny (nerozpustné i rozpustné), minerálních látek, vitamínů a značná škála dalších bioaktivních látek – flavonoidů, fenolových kyselin atd. Většina z nich slouží v potravě jako antioxidanty, které chrání organismus před volnými radikály způsobujícími celou řadu vážných onemocnění. Žáci webovou aplikaci mohou také využívat jako monitorovací systém denního příjmu zeleniny, ovoce a živin v nich obsažených dle doporučení WHO. Zjištěné informace, údaje a osvojené zkušenosti jsou společně prodiskutovány se spolužáky a učitelem.

Kommentare


bottom of page