top of page

Blíží se dětská konference, na níž mohou mladé talenty sdílet své projekty!

Zapojte se do konference, která je určena základním školám nebo víceletým gymnáziím z Olomouce a okolí! Připravuje ji Pedagogická fakulta UP ve spolupráci s Fakultní základní školou Olomouc, Hálkova. Jejím cílem je podpořit dětské talenty a chuť mladých lidí sdílet své nápady a vědecké, technické nebo umělecké projekty.Konference proběhne 13. května 2024 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého (Žižkovo nám. 5), a to v 9–17 hodin. Každá škola může vyslat pouze jednoho svého zástupce nebo zástupkyni, případně tým (jde-li o prezentaci kolektivního projektu) z 5.–9. ročníků nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

 

Zástupci škol přijdou na pedagogickou fakultu prezentovat svůj individuální nebo skupinový projekt. Pokud půjde o vystoupení jednotlivců, předpokládá se účast nejen samotného přednášejícího, ale také celého podpůrného týmu ze třídy či školy! Tým může fandit v publiku, anebo může být aktivně zapojen do prezentace příspěvku. Pokud bude prezentovaný projekt kolektivním dílem, pak se účast celého týmu přirozeně předpokládá.

 

Můžete prezentovat také umělecké projekty, např. skupinovou výstavu, školní muzikál nebo projekt zaměřený na folklórní tradice. Pokud jde o téma a podobu příspěvku, nejsou zkrátka žádná omezení!

Jak by měl vypadat příspěvek? Může jít např. o prezentování výsledků žákovského výzkumu, školního nebo komunitního projektu, dobrovolnické aktivity, projevu společenské odpovědnosti, ale i provedeného bádání, pokusu nebo technického projektu. Můžete prezentovat také umělecké projekty, např. skupinovou výstavu, školní muzikál nebo projekt zaměřený na folklórní tradice. Pokud jde o téma a podobu příspěvku, nejsou zkrátka žádná omezení!

 

Obsah příspěvku není limitován nijak jinak než časem. Je jen na žácích a jejich strategii, jak své vystoupení ozvláštní. Odborná porota bude hodnotit nejen představený projekt, ale také způsob prezentace. Ukažte, co vás zajímá, a zaujměte publikum svými prezentačními dovednostmi!

 

Bližší informace naleznete přímo na webu konference.

 

Text: redakce U21

Ilustrace: Pavla Baštanová

 

Comments


bottom of page