top of page

Blízko i daleko: Navštivte nevšední výstavu výtvarných prací dětí a mládeže

V prostorách Národní galerie v Praze byla otevřena výstava výtvarných prací dětí a mládeže, již uspořádal NIPOS ARTAMA. Přehlídka prezentuje projekty výtvarných pedagogů a pedagožek různých typů škol a zařízení a potvrzuje vysokou úroveň výtvarné výchovy v České republice. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého byla hrdým partnerem přehlídky.


Výstava je přístupná ve dnech 13. května – 2. června 2023 v Korzu Veletržního paláce Národní galerie v Praze, Dukelských hrdinů 47, Praha 7. Jedná se již o 17. celostátní přehlídku výtvarných prací dětí a mládeže. Přehlídky mají ve výtvarném oboru dlouholetou tradici, konají se již od roku 1974 a jsou koncipovány jako trienále. Nemají charakter soutěže, prezentovány jsou všechny kolekce výtvarných prací dětí a mládeže jako celky. NIPOS jako pořadatel akcentuje koncepční a dlouhodobou práci výtvarných pedagogů všech stupňů a typů školních i mimoškolních zařízení, vedoucích zájmových kroužků a klubů, pedagogů volného času, lektorů a kurátorů muzeí a galerií. Jejich cílem je nalézat a propagovat takové metody práce s dětmi a mládeží, které rozšiřují dosavadní přístupy k výtvarnému oboru.


Pohled do výstavy, foto Petra Šobáňová


K 17. celostátní přehlídce NIPOS, útvar ARTAMA, ve spolupráci s Oddělením rozvoje publika NGP zrealizoval dva přípravné semináře: „Blízko i daleko I online“ a „Blízko i daleko II“. Semináře mají za cíl metodicky podpořit učitele a učitelky výtvarné výchovy a zprostředkovat do praxe aktuální trendy oboru.


Přehlídka je instalována v prostorech Korza Veletržního paláce NGP. Ve dnech 13. – 14. května 2023 se zde konal rozborový seminář spojený s vernisáží. Jeho obsah tvořilo slavnostní zahájení celostátní přehlídky, prezentace výtvarných projektů zaslaných na přehlídku, udělení cen výtvarným pedagogům a aktuální výtvarné dílny a performance realizované lektory z Oddělení rozvoje publika NGP ve výstavních prostorách a ateliérech Veletržního paláce.


17. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže „Blízko i daleko“ se koná z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a pod záštitou ministra kultury Martina Baxy. Je organizována Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS), útvarem ARTAMA ve spolupráci s Oddělením rozvoje publika Národní galerie Praha, Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, Národním pedagogickým institutem ČR a Českou sekcí INSEA.


Součástí projektu je také webová platforma, kde lze najít přehled projektů a jejich dokumentaci: https://www.vytvarneprehlidky.cz/Text: Jana Randáková, NIPOS, obor výtvarné aktivity

Foto: Petra Šobáňová

Komentarze


bottom of page