top of page

Centrum celoživotního vzdělávání připravilo adaptační kurzy pro začínající učitele

Aktualizováno: 5. 8. 2022

Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty v Olomouci opět nabízí kurzy pro začínající učitele, které se budou konat v období říjen–listopad 2021. V těchto kurzech se učitelé seznámí s reálnými příklady ze školské praxe díky zkušenému pedagogovi, který je provede začátkem jejich pedagogické profese.Budou uvedeni do „role učitele“, upozorněni na situace, na které si dát pozor, čemu se vyhnout, co naopak vyhledávat, jak si počínat z hlediska organizačního, tak i z hlediska realizace výchovně-vzdělávacího procesu. Diskutováno bude propojení teorie-legislativa-praxe. Účastníci si procvičí techniky sebereflexe a sebehodnocení profesních situací a získají inspiraci, jak navázat na relativně teoretické vědomosti nabyté studiem vysoké školy a jak je transformovat do praxe, jak zužitkovat maximum z pregraduální přípravy.


Oba kurzy – Kurz pro začínající učitele a Kurz sdílení zkušeností a efektivní komunikace mezi začínajícím a uvádějícím učitelem – budou probíhat pod vedením zkušených pedagogů Jaroslavy Ševčíkové a Hany Fučíkové. Cílová skupina jsou začínající učitelé a studenti navazujícího magisterského studia, kteří se již do praxe chystají. „Cílem kurzů je zefektivnit období adaptace začínajících učitelů díky aktivnímu a kritickému sdílení zkušeností s učitelem z praxe,“ uvedla Jaroslava Ševčíková.


Letošní novinkou je pak jeden kurz, který je zaměřen přímo pro uvádějící učitele a vedoucí pracovníky školských zařízení. Kurzy budou probíhat v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého a prostřednictvím získané dotace MŠMT jsou nabízeny zcela zdarma.

Více se dozvíte na našich stránkách: www.ccv.upol.cz


Zájemci se mohou přihlašovat na následujících odkazech:

Přihláška na Kurz pro začínající učitele.

Přihláška na Kurz sdílení zkušeností a efektivní komunikace mezi začínajícím a uvádějícím učitelem.


Těšíme se na Vaši účast.

Kolektiv Centra celoživotního vzdělávání


Text: Centrum celoživotního vzděláváníSouvisející příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page