top of page

Cenu rektora a čestné uznání dostalo 11 zástupců a zástupkyň pedagogické fakulty

Rektor Martin Procházka rozdal celkem 66 ocenění za akademické práce, odborné publikace a sportovní výkony během slavnostního ceremoniálu, který se uskutečnil v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v úterý 14. února v dopoledních hodinách. Celkem 11 oceněných bylo přímo z pedagogické fakulty.Mezi studenty uspěly a cenu rektora převzaly Anna Nováková, Dalimila Macáková a Niki Iakovidou. Čestné uznání pak za odbornou knihu publikovanou v letech 2021 a 2022 pak získali Jaromír Synek a Gabriela Všetičková, Kamil Kopecký, Pavel Krákora, Jaroslava Ševčíková, Miloň Potměšil, Kateřina Vitásková a Adéla Hanáková.


Doktorka Hanáková byla oceněna rovnou za dvě monografie: Poskytování telepractice v logopedii a Přístupnost v kontextu osob se zdravotním postižením.

Na webu fakulty i portálu Učitel21 Vám budeme v příštích týdnech přinášet rozhovory s jednotlivými oceněnými.


Seznam oceněných: Cena rektora (studenti)


3. místo: Mgr. et Bc. Anna Nováková Mgr. práce: Sharenting mezi českými matkami


2. místo: Mgr. Dalimila Macáková Mgr. práce: Instagramová poezie ve výuce anglického jazyka / Using Instagram Poetry in ELT


1. místo: Niki Iakovidou Odborný článek: Mušle Středomoří (2022–2023 exhibition of shellsfrom Mediterranean)


Čestné uznání (akademičtí pracovníci a akademické pracovnice)


Mgr. Jaromír Synek, Ph.D., Mgr. Gabriela Všetičková, Ph.D.


Jaromír Synek, Gabriela Všetičková: Drazí III. Dopisy Bohuslava Martinů rodině v Poličce z let 1934 a 1935 (Dear all III. Bohuslav Martinů's letters to his family in Polička in 1934 and 1935)


Autoři působí na pedagogické fakultě. Jaromír Synek se zaměřuje na didaktiku hudební výchovy, Gabriela Všetičková na hudební historiografii, animaci soudobé hudby a dějiny české hudební kultury. Jejich monografie je třetím svazkem edice zabývající se korespondencí skladatele Bohuslava Martinů s jeho rodinou v Poličce.


Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D. Tereza Hrudová, Adéla Hanáková, Kristina Šimůnková: Poskytování telepractice v logopedii Adéla Hanáková a kolektiv: Přístupnost v kontextu osob se zdravotním postižením


Adéla Hanáková působí v ústavu speciálněpedagogických studií. Oceněná kniha Poskytování telepractice v logopedii poskytuje ucelený náhled na moderní technologie, které zejména v době pandemie hrály důležitou roli v poskytování logopedické intervence. Publikace Přístupnost v kontextu osob se zdravotním postižením se zabývá přístupností v kontextu osob se zdravotním postižením z řady úhlů pohledu. Zaměřuje se například na podporu intaktních jedinců v komunikaci směrem k osobám se zdravotním postižením.


doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.


Kamil Kopecký, René Szotkowski, Lukáš Kubala, Veronika Krejčí, Martin Havelka: Moderní technologie ve výuce (o moderních technologiích ve výuce s pedagogy pro pedagogy)


Kamil Kopecký je vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace, projektu E-Bezpečí a Digidoupěte. Monografie se zaměřuje na efektivní a bezpečné využívání moderních technologií ve vzdělávání. Nabízí veřejnosti nástroje umožňující zvýšit motivaci žáků a zefektivnit proces jejich učení.


Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.


Pavel Krákora:

Formování občanské společnosti v podmínkách střední Moravy druhé poloviny 19. století a politické stranictví


Pavel Krákora pracuje na pedagogické fakultě. Publikace popisuje nejvýznamnější okolnosti a procesy spjaté s formováním základů občanské společnosti na příkladu střední Moravy druhé poloviny 19. století především z pohledu politického stranictví.


prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.


Miloň Potměšil, Bu Qiong Special Education in Tibet. Perspectives on the Education of Children with Special Educational Needs


Miloň Potměšil je profesorem speciální pedagogiky. Kniha analyzuje systém hodnotové orientace vzdělávání v Tibetu a zkoumá speciálněpedagogické intervence zaměřené na děti s postižením v regionu. Rozhovory se studenty, rodiči a učiteli osvětlují, jak na vzdělávání pohlíží tibetská populace.


PhDr. Jaroslava Ševčíková, Ph.D.


Jaroslava Ševčíková, Jitka Plischke, Štefan Chudý: Vybrané aspekty formování profesního přesvědčení začínajících učitelů


Jaroslava Ševčíková působí v ústavu pedagogiky a sociálních studií. Publikace vznikla jako výsledek výzkumu v terénu, v praxi základních a středních škol a jako řešení úkolu zaměřeného na pregraduální přípravu a adaptaci začínajících učitelů.


prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. Kateřina Vitásková a kolektiv: Vybrané determinanty a mechanismy hlasu, řeči a orofaciálních procesů v logopedickém výzkumu


Profesorka Kateřina Vitásková pracuje v ústavu speciálněpedagogických studií pedagogické fakulty. Kolektivní monografie předkládá popis, kritickou diskusi a explicitní syntézu zkoumaných determinantů a mechanismů poruch verbální a neverbální komunikace, hlasu, jazykově-kognitivních a orofaciálních procesů.


Rektor Univerzity Palackého Martin Procházka letos předal celkem 66 ocenění, jejich seznam naleznete zde.


Text: Oddělení komunikace PdF UP

Foto: Alžběta Gregorová

254 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page