top of page

Děti navštívily královský dvůr Ludvíka XIII.

Pod garancí Centra celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UP v Olomouci a ve spolupráci s pedagogy a studenty Ústavu pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty UP v Olomouci se uskutečnil již sedmý ročník příměstského tábora pro děti ve věku od šesti do jedenácti let, tentokrát pod názvem Tři mušketýři.Celkem dvacet pět dětí bylo tentokrát pozváno na dvůr Ludvíka XIII., kde čestní a nonšalantní Athos, Porthos a Aramis sváděli boj s prohnaným kardinálem Richelieu a pokryteckou Milady. A hlavně se snažili pomoci mladému D´Artagnanovi nalézt ztracený dopis a vstoupit do řad královských mušketýrů. Odvážné děti se tak na týden staly součástí francouzského královského dvora a mohly na vlastní kůži zažít něco z krás, ale také intrik a nebezpečí 17. století.


Atraktivita tohoto tábora tkví také v tom, že jeho program není směřován jen do jedné oblasti vzdělávání, ale obsahuje pestré a různorodé aktivity, které jsou zaměřené na spolupráci, komunikaci, řešení problémů a rozvoj dalších klíčových kompetencí. Zahrnuty jsou pohybové aktivity, tvořivé činnosti, úkoly vyžadující logické myšlení a mnoho dalšího. Všemi dílčími aktivitami se jako červená nit vine posilování týmového ducha (letos v duchu hesla „jeden za všechny, všichni za jednoho“) a vytváření prostoru pro osobnostní růst dětí. Velmi důležitým aspektem také je, že v prostorách Pedagogické fakulty UP v Olomouci tráví děti minimum času. Většina aktivit je zasazena do venkovního prostředí, které ještě více umocňuje atmosféru celého tábora.


Atraktivita tohoto tábora tkví také v tom, že jeho program není směřován jen do jedné oblasti vzdělávání, ale obsahuje pestré a různorodé aktivity, které jsou zaměřené na spolupráci, komunikaci, řešení problémů a rozvoj dalších klíčových kompetencí. Zahrnuty jsou pohybové aktivity, tvořivé činnosti, úkoly vyžadující logické myšlení a mnoho dalšího.

„Na táboře využíváme také některé prvky zážitkové pedagogiky. Tábor je protkán scénkami, které jsou hrané přímo instruktory v kostýmech jednotlivých postav příběhu. Děti jej spoluprožívají, jsou jeho přímým účastníky, a jak příběh graduje a blíží se k finálnímu rozuzlení, roste nejen napětí a vzrušení dětí, ale i pedagogický potenciál každého okamžiku. Závěrečné společné vítězství nad negativními postavami příběhu dává vlastně dětem zažít to, co je pro nás všechny v životě důležité – aby vyhrálo dobro a zlo bylo odhaleno a ztratilo svou moc. Letošní příběh tří mušketýrů toto zadání naplnil beze zbytku,“ říká vedoucí tábora Pavla Vyhnálková.


Velmi pozitivní ohlasy také máme od rodičů. „Moc Vám děkuji za skvělý tábor. Držíte laťku opravdu vysoko a ani si neumím představit, kolik práce za tím vším vždy je, ale kluci jsou naprosto nadšení. Je mi jasné, že je to hlavně o lidech a Váš tým je prostě parádní a práce, kterou děláte, je opravdu bezkonkurenční,“ napsala jedna maminka.


Téma tábora pro příští rok je prozatím stále tajemstvím, ale věříme, že bude opět na co se těšit.


Text: Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci

Foto: Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP v OlomouciCommentaires


bottom of page