top of page

Dana Dýmalová: Nebojím se kritiky, může mě posunout ve výuce dál

Aktualizováno: 24. 1. 2023

Na našem webovém portále Učitel21 Vás v příštích týdnech a měsících budeme seznamovat s držiteli ceny Učitel roku Olomouckého kraje 2022. Jednu z cen si 28. března loňského roku při slavnostním odpoledni z rukou hejtmana Olomouckého kraje a radního pro oblast školství Olomouckého kraje převzala Dana Dýmalová, která působí na kojetínském gymnáziu.


„Mgr. Dana Dýmalová se prezentuje především jako pedagog využívající projektové a kooperativní vyučování a zážitkovou pedagogiku. V rámci svých předmětů biologie a zeměpis se snaží působit na žáky tak, aby se zamýšleli nad získanými poznatky v oblasti globálních problémů a ekologie a aby tyto informace aplikovali nejen ve vlastním životě a stali se tak aktivními občany, ale aby se tento způsob nazírání na svět stal součástí životního stylu většiny z nás,“ stojí v nominačním dopise, který na krajský úřad Olomouckého kraje zaslala ředitelka gymnázia v Kojetíně Květoslava Švédová.


Pravidelně se účastní školení a seminářů k programům Světové školy, Aktivního občanství v globálních souvislostech, projektu Get up and Goals aj., poznatky zprostředkovává nejen žákům, ale i kolegům. Nadšení a pravdivost jejího vlastního přístupu k ekologii a současným palčivým environmentálním otázkám vzbuzuje u žáků přirozený zájem o tyto oblasti života, takže se rádi i oni sami aktivně zapojují ať už do pořádání výstav a happeningů v rámci Světové školy, tak do jí pravidelně organizovaných akcí počínaje sběrem papíru, kdy je výtěžek určen ve prospěch charitativních akcí Světové školy, přes aukci háčkovaných zvířat, aukci starých, až například po cyklistickou výzvu.


Své mimoškolní aktivity jako cestu k ocenění vnímá také sama Dana Dýmalová, která to zmiňuje hned na začátku své pedagogické reflexe. „Důvod mé nominace není založen v prvé řadě na mých přímých pedagogických schopnostech, ale na práci se studenty nad rámec úvazku. Myslím, že každý učitel by měl mít v sobě pochybnosti, že to, jakým způsobem učí, je správné. Tato pochybnost ho pak může posouvat dál,“ píše v reflexi Dýmalová.


Snažím se být při výuce žákům partnerem, průvodcem daným tématem


Dále prozrazuje, že o čem ona osobně příliš nepochybuje, ale má chuť se i nadále posouvat dál, je práce v projektech Světová škola a Aktivní občanství v globálních souvislostech. „Už jako studentka biologie a zeměpisu jsem tíhla k ekologii, a proto jsem studovala trojkombinaci s oborem ochrana životního prostředí. Teprve však zapojením se do společného projektu ARPOKu a Sluňákova s názvem Enviglob v roce 2014 jsem našla tu správnou cestu, jak propojit environmentální témata s globálním rozvojovým vzděláním na škole,“ píše Dýmalová v reflexi na svou nominaci na cenu Učitel roku Olomouckého kraje.


Během výuky se snaží vytvářet pro své žáky podnětné prostředí. „Snažím se být při výuce žákům partnerem, průvodcem daným tématem. Chválím, motivuji, při neúspěchu neodrazuji, ale podporuji,“ píše Dýmalová ve své pedagogické reflexi.


Představuje také, jak pracuje se svými žáky. „Se studenty, kteří mají zájem o ekologická a globální témata, vymýšlíme ve volném čase témata pro celoroční školní projekty, připravujeme akce pro ostatní studenty i veřejnost,“ prozrazuje Dýmalová.


Zpětná vazba? Pochvala, když se daří, podpora, když něco nejde dle představ


Žáci jsou vedeni k spolupráci napříč jednotlivými třídami, budují si vzájemný respekt a pocit zodpovědnosti za práci jednotlivce v rámci týmu.


Žákům dává také zpětnou vazbu. Jak? „Pochvalou, když se jim daří, podporou, když jim něco nejde. Neustále podle potřeby,“ uvádí Dýmalová.


Zároveň uvádí, že se sama nebojí kritiky. „Může mě posunout ve výuce dál, nikdo nesnědl všechnu moudrost světa. Žáci mohou přicházet s nápady, na mně je pak vše skloubit tak, aby to v hodině dávalo smysl. Pokud to situace dovolí, zařazuji do výuky práce ve skupinách, dvojicích, kdy řeší různé doplňovačky, osmisměrky, skládají puzzle…“ píše Dýmalová.


Její práce pak jde vidět na mnoha různých místech, a to právě i díky zaměření na různé environmentální projekty.


Pravidelné výstupy aktivit (výstavy, happeningy) jsou výsledkem koordinované mezioborové školní činnosti a stávají se běžnou součástí života nejen školy samotné, ale celého města Kojetína, neboť bývají zpřístupněny veřejnosti (galerie VIC, výstava pod širým nebem kolem kojetínského rybníka Na hrázi či v parku u školy), k části aktivit je přístup i přes kanál YouTube, programy pořádané Mgr. Dýmalovou vedly k zisku certifikátu Světová škola pro GKJ.


Jsem vstřícná, poslechnu si názor a třeba i stesk. Pokud je potřeba, snažím se pomoci


Mezi nejúspěšnější podle názoru Dýmalové patří projekt Keňa, ve kterém došlo na spolupráci s neziskovou organizací Centrum Narovinu, s žáky v komunitním centru Ostrov Naděje u jezera Ukerewe v Keni, hráli divadlo, sbírali plechovky na podporu komunitního centra a pořádali výstavu o Keni nejen v Kojetíně, ale také v Galerii Přerov.


Ostatně, její práci a úspěchy v této oblasti zmiňuje také nominační dopis z pera ředitelky Švédové. „Paní učitelka Dýmalová je na gymnáziu koordinátorkou EVVO. Za práci, kterou v oblasti environmentálního vzdělávání společně s kolegy a žáky vykonává, byl gymnáziu udělen titul Zelená škola Olomouckého kraje v roce 2016 a 2018. V roce 2018 byla charitativní práce žáků pod vedením paní učitelky Dýmalové oceněna speciální cenou poroty v anketě Dětský čin roku,“ prozradila na svou podřízenou v nominačním dopise ředitelka gymnázia Květoslava Švédová.


Když byste se jí zeptali, jak u svých žáků rozvíjí dovednosti a postoje důležité pro život, má jasnou odpověď. „Snažím se jít svým chováním příkladem. Jsem vstřícná, poslechnu si názor a třeba i stesk. Pokud je potřeba, snažím se pomoci,“ uvádí Dýmalová.


A proč to všechno Dana Dýmalová dělá? „Z přesvědčení, že právě takováto práce navíc dá studentům mnohé do života. Budou umět pracovat v kolektivu, budou schopni zorganizovat akci i pro větší počet lidí, budou umět hledat informace a porovnávat zdroje a především budou vědět, že společnou prací mohou dosáhnout velkých věcí a pomoci potřebným,“ zakončuje.Text: Lukáš Blokša Foto: Archiv Dany Dýmalové

Komentar


bottom of page