top of page

Den zdraví na Pedagogické fakultě UP. Letos se jeho účastníci věnovali zdravotní gramotnosti

Devět odborných přednášek, tři workshopy, bohatý doprovodný program a velký zájem studentů, učitelů i dalších pracovníků ze školství či zdravotnictví. Takový byl Den zdraví. V prostorách Pedagogické fakulty UP se letos uskutečnil s podtitulem Zdravotní gramotnost – cesta ke zdraví.Interaktivní vzdělávací konference Den zdraví se na Pedagogické fakultě UP pravidelně koná při příležitosti Světového dne zdraví a Dne vzdělanosti. Každoročně se věnuje tématům souvisejícím s výchovou a podporou zdraví a zdravého životního stylu.


„Světovou zdravotnickou organizací je zdravotní gramotnost definována jako kognitivní a sociální dovednost, která determinuje motivaci a schopnost jednotlivců získávat přístup ke zdravotním informacím, rozumět jim a využívat je k rozvoji a udržení dobrého zdraví. Je významným atributem zvyšujícím vliv lidí na vlastní zdraví a posilujícím jejich schopnost získávat a využívat informace i přejímat a nést svůj osobní podíl odpovědnosti. České ministerstvo zdravotnictví potvrzuje, že vysoká úroveň zdravotní gramotnosti je pro společnost přínosem, naopak nízká zdravotní gramotnost je závažným zdravotně rizikovým faktorem,“ řekla Michaela Hřivnová z pořádajícího Centra výzkumu zdravého životního stylu při katedře antropologie PdF UP.


V roce 2015 vyplynulo z mezinárodních výzkumů, že téměř 60 procent dospělé populace České republiky vykazuje nízkou a problematickou úroveň zdravotní gramotnosti, nejmarkantněji v oblasti podpory zdraví. V mezinárodním srovnání tehdy Česká republika obsadila předposlední místo ze všech zainteresovaných zemí.


Téměř 60 procent dospělé populace České republiky vykazuje nízkou a problematickou úroveň zdravotní gramotnosti, nejmarkantněji v oblasti podpory zdraví.

„V roce 2020 pak byla neadekvátní a problematická úroveň zdravotní gramotnosti diagnostikována u 47 procent dospělé populace a v mezinárodním srovnání se Česká republika umístila na devátém místě ze 17 zapojených zemí. Stále to však znamená, že pouze 43 procent dospělé populace dosahuje dostatečné úrovně zdravotní gramotnosti a pouze 10 procent její excelentní úrovně,“ doplnila Michaela Hřivnová.


Během konference se tak její účastníci dozvěděli řadu zajímavých informací, například o tom, co dělat pro snížení vysokého tlaku, který je v české populaci jednou z největších hrozeb. Na nesprávné návyky, životosprávu a celkový životní styl upozornila kardioložka Eva Kociánová, vedoucí lékařka Centra pro hypertenzi a sekundární prevenci z I. interní kliniky – kardiologické LF UP a FN Olomouc. Zároveň i představila program s názvem Nebuď pod tlakem, jenž je určen těm, kdo chtějí svůj krevní tlak optimalizovat jinak než léky.


„Na nemoci srdce a cév umírá u nás většina lidí. Je důležité podchytit včas rizikové faktory, které k takovému osudu vedou. Zvýšený krevní tlak je jedním z nich. Když zvýšený tlak působí na cévy delší dobu, ztrácejí pružnost,“ uvedla a zároveň přidala několik doporučení, jak si pomoci. „Krevní tlak prokazatelně snižuje spotřeba soli, redukce váhy, pravidelný pohyb a balancování stresu relaxačními technikami.“


„Na nemoci srdce a cév umírá u nás většina lidí. Je důležité podchytit včas rizikové faktory, které k takovému osudu vedou. Zvýšený krevní tlak je jedním z nich. Když zvýšený tlak působí na cévy delší dobu, ztrácejí pružnost.“

O významu kolektivní imunity, proočkovanosti v ČR a obecně tématu očkování hovořila během konference epidemioložka Dagmar Horáková, přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví LF UP. Pestrý program dne nabídl i přednášku na téma Sexuální zdraví a narušení sexuálních práv v prostředí tělesné výchovy a sportu, hovořilo se ale například i o tom, jak zvyšovat gramotnost v oblasti prevence šíření HIV.


Worskhopová část konference se věnovala například hodnocení tělesného složení, a to za pomoci přístroje inBody 720, který diferencuje tělesnou hmotnost na tři složky – celkovou tělesnou vodu, sušinu a tělesný tuk. Někteří zájemci si s akreditovanou lektorkou první pomoci vyzkoušeli kardiopulmonální resuscitaci. Během Dne zdraví se jeho účastníci mohli mnohé dozvědět i o možnostech v rozvoji péče o ústní zdraví, a to s využitím moderních didaktických prostředků. Den zdraví nabídl i prezentaci edukačních materiálů.


Devátý ročník Dne zdraví se na Pedagogické fakultě UP uskutečnil pod záštitou děkana Vojtecha Regece v rámci fakultních Dnů vědy a umění. Uspořádalo ho Centrum výzkumu zdravého životního stylu, katedra antropologie a zdravovědy, katedra psychologie a patopsychologie a Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP.


Text: Žurnál UP

Foto: Žurnál UP57 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page