top of page

Desátý ročník Dne zdraví je minulostí, přinesl důležitá témata i zajímavé workshopy

V malé aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a učebnách katedry antropologie a zdravovědy proběhl 10. dubna jubilejní desátý ročník Dne zdraví s podtitulem Prevence – stěžejní aspekt podpory zdraví.Tradice Dnů zdraví na Pedagogické fakultě s cílem každoročně se věnovat jednomu ze stěžejních témat výchovy ke zdraví, podpory zdraví a zdravého životního stylu se datuje již od roku 2012. „Bohužel vynucená tříletá pauza zapříčinila, že první kulaté, tedy desáté výročí interaktivní vzdělávací konference realizujeme až v tomto roce,“ uvedla ve své úvodní řeči docentka Michaela Hřivnová, která konferenci na fakultě pořádá.


Také letošní ročník Dne zdraví na Pedagogické fakultě se konal u příležitosti Dne vzdělanosti a Světového dne zdraví, který je vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací na 7. dubna, což je výročí jejího vzniku. Téma Dne zdraví letošního roku vyhlášené Světovou zdravotnickou organizací zní „MOJE ZDRAVÍ – MOJE PRÁVO“.


„Podtéma našeho Dne zdraví – Prevence – stěžejní aspekt podpory zdraví – tak velmi úzce souvisí s celosvětovým zacílením Dne zdraví. Neboť prevenci nelze realizovat bez vzdělávání a přístupu k relevantním informacím. Termín prevence zahrnuje široké portfolio aktivit, které lze zacílit individuálně, nebo k jednotlivým populačním skupinám, či vybraným rizikovým skupinám i společnosti jako celku. Pod pojmem prevence nejčastěji rezonuje předcházení nemocem a úrazům, ale také minimalizace, ideálně eliminace rizikového chování,“ uvedla dále docentka Hřivnová.


„Podtéma našeho Dne zdraví – Prevence – stěžejní aspekt podpory zdraví – tak velmi úzce souvisí s celosvětovým zacílením Dne zdraví. Neboť prevenci nelze realizovat bez vzdělávání a přístupu k relevantním informacím. Pod pojmem prevence nejčastěji rezonuje předcházení nemocem a úrazům, ale také minimalizace, ideálně eliminace rizikového chování.“

Se svými přednáškami obohatili program konference například profesorka Dagmar Horáková s tématem Populační screening zhoubných nádorů v ČR, doktor Zdeněk Hamřík s přednáškou Aktivní škola: jak na pohyb dětí ve školním prostředí a docent Michal Růžička, který představil aplikaci APPSTINUJ. V rámci programu zazněla ale celá řada dalších zajímavých a důležitých témat.


Pořadatelem Dnů zdraví na fakultě, které i letos proběhly pod hlavičkou Dnů vědy a umění, jsou katedra antropologie a zdravovědy, katedra primární a preprimární katedra psychologie a patopsychologie, Centrum celoživotního vzdělávání a iniciačním pracovištěm vzdělávací konference je Centrum výzkumu zdravého životního stylu.


Součástí konference byl také doprovodný program, v rámci kterého proběhly dva odborné workshopy. A to Hodnocení tělesného složení s využitím přístroje InBody 720 a konzultace a První pomoc interaktivně.

 

Text: Oddělení komunikace PdF UP

Foto: Lukáš Blokša108 zobrazení0 komentářů

Comentarios


bottom of page