top of page

Do pohádkového světa s Centrem celoživotního vzdělávání PdF UP

Ve dnech 11. – 15. července 2022 se pod garancí Centra celoživotního vzdělávání PdF UP a ve spolupráci s pedagogy a studenty Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP uskutečnil již šestý ročník příměstského tábora pro děti ve věku 6–11 let, tentokrát pod názvem „Encanto – svět plný kouzel“.Vedoucí tábora se nechaly inspirovat animovaným filmem „Encanto“ (2021) a pozvaly 32 dětí na místo, kde žije rodina Madrigalových, jejíž členové jsou obdařeni zvláštními dary. Každý den se dětem poodkryl další kousek příběhu, který málem skončil naprostou zkázou Encanta, ale díky smíření v rodině a velkému nasazení malých táborníků nakonec dopadl dobře. Encanto bylo zachráněno a všichni společně došli k poznání, že největší bohatství je v lidech a jejich vzájemných vztazích, nikoliv pouze vtom, co dokážeme jako jednotlivci.


Tento příměstský tábor je (na rozdíl od ostatních táborů a kempů, které pořádá Centrum celoživotního vzdělávání) typický tím, že se neorientuje primárně na jednu oblast vzdělávání, ale nabízí dětem různorodé, rozmanitě zaměřené aktivity s důrazem na spolupráci, komunikaci a rozvoj dalších klíčových kompetencí.


Během celého týdne tak došlo na pohybově zaměřené aktivity, tvořivé činnosti, úkoly vyžadující logické myšlení i činnosti směřující k rozvoji paměti nebo třeba smyslového vnímání. Všemi aktivitami se jako červená nit vine záměr stavět před děti převážně takové výzvy, v nichž neobstojí jako jednotlivci, ale jedině společně – tak, že mezi sebou budou spolupracovat a vzájemně se podporovat.


Program tábora se opírá o silný příběh, do kterého děti přímo vstupují prostřednictvím scének hraných instruktory v kostýmech jednotlivých postav příběhu. Na scénky pak navazují herní i neherní aktivity, v nichž se děti samy stávají aktéry příběhu a plní různá zadání a výzvy, díky kterým se příběh posouvá dál. Tato podoba realizace táborového programu je pro děti velmi motivující.


Každé dítě na táboře zažije jeden nebo více momentů, kdy trochu více vykročí ze své komfortní zóny, protože stojí před výzvou, která mu na začátku připadá skoro nad jeho síly. Pro řadu dětí je to třeba celodenní pěší výlet do přírody za městem. Nebo společné přespání, které je sice dobrovolné, ale většina dětí se ho účastní a pro některé mladší děti je to vůbec první noc strávená mimo domov. Tyto aktivity, které vyžadují od dětí určité nasazení, vytrvalost či odvahu, posilují při úspěšném zvládnutí sebevědomí dítěte. Úkolem pedagoga není dítě ochraňovat v jeho pohodlí, ale podpořit je, aby z pohodlí vystoupilo, výzvu zvládlo a naučilo se něco nového. Když v takové situaci při dítěti stojíme a jsme mu oporou, dokáže více, než si samo myslí. Tato teze je jedním ze základních principů zážitkové pedagogiky.


Velmi důležitým aspektem táborového programu je pobyt venku, naopak v budově Pedagogické fakulty jsou děti jen velmi málo. Nedílnou součástí každého dne je také čas strávený neřízenými aktivitami, které vychází z nápadů a svobodné inciativy dětí a které jsou pro rozvoj osobnosti dítěte a vztahů ve skupině stejně významné jako aktivity řízené. Díky možnosti zapojit do realizace tábora studenty fakulty a spřátelené středoškoláky je tým vedoucích poměrně početný, což umožňuje věnovat se individuálně každému dítěti.


Tábor skončil a vedoucí vyhodnocují, co se podařilo a co méně, co v příštím roce dále rozvíjet a v čem udělat změny. A jaké bude téma nadcházejícího tábora, do jakého světa děti na dalších pět dní vstoupí? To zatím nikdo neví. Nechejme se překvapit :-)


Text: Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP

Foto: Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP

Comments


bottom of page