top of page

Dobrovolnice z „náhradní školy“: Děti nás rozesmávají svými moudry

Až sedmnáct žáků pravidelně navštěvuje „náhradní školu“, kterou pro děti pracovníků záchranných složek zabezpečují dobrovolnice z Pedagogické fakulty UP. Stejně jako na podzim pro ně v prostorách olomoucké ZŠ Stupkova, která je blízko areálu lékařské fakulty a fakultní nemocnice, připravují celodenní program a pomáhají jim s online výukou.„Každý den je jiný. Někdy je dětí více, někdy méně. Někdy tu máme i děti se speciálními vzdělávacími potřebami, s nimi se učíme pracovat za pochodu,“ říká Pavla Richterková, jedna z dobrovolnic, které se o děti starají. „Moje služba začíná den předem. S kolegyní se domluvím, co budeme dělat, a připravíme materiály a aktivity. Ráno pak zahajuji zjišťováním v tabulce, kdo chybí, kdo má kolik hodin, kdo kdy odchází domů, a připojením všech notebooků do zásuvky. Najednou vidím na monitorech několik různých paní učitelek, každá učí něco jiného. A jsou tu ještě děti, které nemají školu online nebo mají výuku až později. Některé vytáhnou dlouhý soupis úkolů, jiné sáhnou třeba po Člověče, nezlob se. Během toho musím několikrát třídu obejít,“ popisuje studentka Učitelství pro 1. stupeň ZŠ běžný den v „náhradní škole“.


Odpolední program většinou tvoří výtvarka, procházka po okolí, aktivity v tělocvičně nebo třeba deskové hry, před jarními prázdninami si děti užily i karneval.


„Co mi to dává? Určitě nové zkušenosti při práci s dětmi, především s těmi, které mají různé obtíže a poruchy při vzdělávání. Také se učím zvládat technické problémy nebo jak koordinovat čas, aby se stihlo všechno, co se stihnout má. Nejvíce mě tato práce obohacuje v komunikaci, s rodiči, vedením a zaměstnanci školy a ostatními dobrovolnicemi. Každý rodič vnímá tuto náhradní školu jinak. Někteří berou sportovně, když děti nestihnou udělat všechny úkoly, i tak nám poděkují za to, co děláme. Jiní nám ještě pošlou úkoly navíc,“ dodává Pavla Richterková s tím, že se zapojením do této dobrovolné aktivity ani přes probíhající zkouškové období neváhala.Podobně to vidí i Anežka Běhávková, taktéž studentka Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogiky. „Utvrzuje mě to v tom, že jsem si vybrala správný obor a práce mě bude bavit. I když ze školy odcházím často unavená a vyčerpaná, nelituji toho. Kde jinde bych v této době zažila tolik krásných vtipných zážitků? Největší odměnou pro nás je, když vidíme, že se děti s námi také cítí hezky a nechce se jim odcházet domů. Jednou si přišel jeden tatínek pro svého syna, ještě jsme ale tolik rodiče neznaly, tak jsme se ptaly dětí, čí tatínek to je. Nikdo se nehlásil, až jeden chlapec prohlásil: ‚Asi si došel pro vás, paní učitelko!‘. Děti nás každý den rozesmávají nějakým svým moudrem a učí nás věci, na které my dospělí už zapomínáme.“


Dočasnou třídu pro děti, jejichž rodiče jsou nezbytní v boji s epidemií koronaviru, zřídili univerzitní dobrovolníci ve spolupráci se ZŠ Stupkova již v listopadu loňského roku, po Vánocích byla aktivita obnovena a trvala až do začátku letního semestru. Od půlky února docházejí dobrovolnice na čtvrtky a pátky, kdy už nemají svoji výuku. V „náhradní škole“ se aktuálně střídá šest dobrovolnic.


Chcete se do této dobrovolnické aktivity zapojit? Přihlaste se koordinátorce „náhradní školy“ Lence Noskové na e-mail lenka.noskova@upol.cz. V případě zájmu o další dobrovolnické činnosti nejen v oblasti doučování a hlídání dětí pak můžete kontaktovat Dobrovolnické centrum UP – dobrovolnictvi@upol.cz.


„Učinili jsme několik změn. Scházíme se ve školní družině, kde je dostatek prostoru pro hry a odpočinek a zároveň jsou tam malé stolky, u kterých probíhá online výuka. Oproti listopadu nyní dochází více dětí, dvanáct až sedmnáct. Aby skupina dobře fungovala, hned první odpoledne byla vytvořena jednoduchá pravidla – děti si je vlastně napsaly úplně samy a jejich podpisy na plakátu stvrzují osobní snahu o jejich dodržování,“ přibližuje koordinátorka aktivity Lenka Nosková, doktorandka pedagogické fakulty, a dodává: „Všechny studentky se opět zapojily do práce s velkým nadšením a vytrvalostí. Dětem se krásně věnují a je zjevné, že jim záleží na každém z nich. Myslím si, že díky osobnímu nasazení studentek děti prožívají hezké dny a odnesou si z této náročné doby mnoho pěkných zážitků. Naše studentky zase získávají každý den nové cenné zkušenosti, z toho mám také velkou radost. Na praxi nejlépe připraví praxe.“


Spolupráci s dobrovolnicemi si pochvaluje také ředitel ZŠ Stupkova Pavel Hofírek. „Jsou moc šikovné a dětem se nadstandardně věnují. V rámci online výuky k nim mají individuální přístup a zvládají obtíže, někdy i záludnosti, s tím spojené. Po skončení výuky pak denně chystají zajímavý program. Talent studentek oceňuji tím víc, když vím, že ještě oficiálně nejsou kvalifikovanými pedagožkami, navíc mají na starosti naprosto nehomogenní třídu dětí z různých škol v Olomouci. Za naši školu mohu říci, že budu rád, když budeme moci se studentkami spolupracovat i nadále – nyní v rámci dobrovolnictví a později třeba posílí náš pedagogický sbor. Děkuji tímto také Lence Noskové za veškerou dosavadní pomoc a spolupráci v této náročné době, Zuzaně Pejpkové z Dobrovolnického centra UP a panu proděkanovi Pavlu Neumeisterovi za podporu studentek a naší školy.“


Text Martin Višňa

Foto Anežka Běhávková

14 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page