top of page

Environmentální výchova v přípravě budoucích učitelů a učitelek MŠ a ZŠ

Díky dlouhodobé spolupráci se Sluňákovem – centrem ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. se nám daří výuku pojímat co nejvíce prakticky. V tomto semestru nás ve výuce navštívil Petr Fiala – lektor Sluňákova, také jsme byli na exkurzi na Sluňákově a zlatým hřebem byla příprava Dnů Země, ty také blíže představíme.Pro letošní ročník jsme vybrali udržitelnost v našem každodenním životě, a sice témata Kdo nás nahradí a Na talíři.


Tato dvě témata provázela děti a žáky z olomouckých základních a mateřských škol na Dnech Země, které proběhly na konci dubna v Botanické zahradě a Rozáriu.


Žáci základních škol například zjišťovali, za jak dlouho se jednotlivé odpadky rozpadnou, co mohou udělat pro to, aby tvorbě odpadu předcházeli. Také se ponořili do oceánu, aby prozkoumali, jaké odpadky tam plavou, jak je náročné je vylovit nebo s čím se potýkají obyvatelé moří a oceánů. Na závěr sepsali slib naší planetě.


Děti z mateřských škol se zaměřily na to, co jíme, jak potraviny vznikají či dokonce z jakých dálek k nám putují. Po hmatu poznávaly ovoce a zeleninu, sázely bylinky, malovaly zeleninový obraz či „vařily“ polévku z koření a nejrůznější zeleniny.


Stezkou krásného prostředí Rozária prošlo za čtyři dny více než 600 dětí, z čehož máme velkou radost.


Obrovský dík patří studentkám oborů Učitelství pro mateřské školy a Učitelství 1. stupně ZŠ, které velice aktivně a kreativně připravily stanoviště a celý den se dětem a žákům věnovaly.


Novinkou v přípravě budoucích učitelů a učitelek byla také spolupráce s koordinátorkou pro udržitelný rozvoj UP paní Mgr. Zuzanou Huňkovou. Jedná se o pilotní projekt založený na myšlenkách „ekoškoly“. Studenti se v týmech společně zamýšleli nad tím, jak naše fakulta může přispět k udržitelnému rozvoji a připravili i konkrétní návrhy jako např. informační plakáty, nálepky či také propagační video, ale o tom zase někdy příště. :)


Za katedru primární a preprimární pedagogiky PdF UP Alena Srbená a za Sluňákov Petr Fiala

Comentarios


bottom of page