top of page

Environmentální výchova v přípravě budoucích učitelů ZŠ

Aktualizováno: 9. 6. 2023

Katedra primární a preprimární pedagogiky PdF UP se tradičně zapojila do organizace Dnů Země, které proběhly 25. a 26. dubna v olomoucké Botanické zahradě a Rozáriu. Jak tato akce probíhala? Více v článku!Díky dlouhodobé spolupráci s našimi partnery se nám daří výuku pojímat co nejvíce prakticky. V tomto semestru nás ve výuce Environmentální výchovy navštívila paní Zuzana Huňková – koordinátorka pro udržitelný rozvoj UPOL, dále paní Lenka Pánková z ARPOK – globální témata do škol, a také jsme se vydali na Sluňákov – Centrum ekologických aktivit města Olomouce.


Právě ve spolupráci se Sluňákovem vznikl další ročník Dnů Země pro olomoucké školy, tato akce má na pedagogické fakultě minimálně patnáctiletou tradici. Dny Země se konaly ve dnech 25. a 26. dubna v krásném prostředí Botanické zahrady a Rozária. Letošní ročník připravily studentky a student 4. ročníku studijního programu Učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogika.Pro letošní ročník jsme vybrali téma Rozmanitost života. Naši studenti provedli Dnem Země celkem 308 žáků z 16 tříd, z čehož máme velkou radost.


Žáci například zjišťovali, jak jsou živočichové rozliční a zajímaví, v jak velkých „rodinách“ žijí či zkoušeli malovat živočichy přírodninami. Také, podobně jako mnozí živočichové, využívali i jiné smysly než zrak, na závěr se ohlíželi, co všechno nás může příroda naučit.


Obrovský dík patří studentkám a studentovi, kteří velice aktivně a kreativně připravili stanoviště a celý den se žákům věnovali.


Za katedru primární a preprimární pedagogiky PdF UP Alena Srbená

Za Sluňákov Petr Fiala

Foto: Alžběta Gregorová


Comentários


bottom of page