top of page

Fakulta pořádá semináře na podporu implementace kompetenčního rámce do výuky

Centrum inovací ve vzdělávání přichystalo na letní semestr celkem čtyři prakticky pojaté workshopy na rozvoj kompetencí učitelů a učitelek působících na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jejich cílem je rozvoj jejich kompetencí didaktických a psychodidaktických, jež se týkají strategií výuky a individuálních potřeb studujících. Stranou nezůstanou ani klasické pedagogické dovednosti týkající se procesu a podmínek edukace nebo kompetence sociální, resp. prosociální, a komunikační; účastníci se tak naučí aktivně využívat funkční prostředky na zjišťování zpětné vazby od studujících a pro jejich formativní hodnocení nebo na utváření pozitivního učebního klimatu. Zvláštní semináře jsou připraveny také na rozvoj osobnostní kompetence, konkrétně na profesní sebepojetí nebo na budování psychické odolnosti a zvládání stresu.První ze čtyř seminářů týkajících se kompetenčního rámce absolventa učitelství uspořádalo Centrum inovací ve vzdělávání 15. dubna 2024. Tématem semináře bylo zjišťování vzdělávacích potřeb a plánování a realizace obsahu v návaznosti na potřeby studujících. Lektorkou byla Vladislava Závrská.

 

„Cílem bylo reflektovat proces zjišťování potřeb v rámci vzdělávacího procesu, při kterém učitelé shromažďují informace o zájmech, schopnostech, sociálním a emocionálním vývoji žáků, požadavcích na podporu učení v průběhu času,“ popsala seminář Radka Dofková, proděkanka pro studium a garantka těchto vzdělávacích akcí.

 

V úvodu se účastníci ve skupinách zapojili do reflexe jejich způsobů zjišťování vzdělávacích potřeb studujících s přesahem na potřeby emocionální. Následně probíhala živá diskuze, v závěru došlo ke shrnutí informací a sdílení přednáškové prezentace. Účastníci si mimo jiné pochvalovali příjemnou atmosféru vzájemného sdílení.

 

13. května 2024 pak proběhl další seminář Vladislavy Závrské, tentokrát na téma Profesní sebepojetí, růst a profesní rozvoj.

 

Na podporu implementace kompetenčního rámce se chystají také další akce. 22. května proběhl seminář Zpětná vazba a hodnocení s lektorem a zkušeným koučem Petrem Kvapilem. Posledním tématem, které se v rámci akcí ke kompetenčnímu rámci otevře ještě v tomto semestru, bude workshop Jak zvládat stres a dosáhnout rovnováhy v osobním a pracovním životě Vladislavy Závrské.

 

Kromě těchto workshopů nabízí Centrum inovací ve vzdělávání také množství dalších akcí. Jejich aktuální a průběžně doplňovanou nabídku najdete zde.Text: Oddělení komunikace PdF UP

Foto: archiv PdF UP

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page