top of page

Grafické workshopy na festivalu LITR

Aktualizováno: 15. 10. 2021

Přinášíme krátký report o nedávno proběhlém knižním veletrhu LITR, na kterém mimo jiné spolupracuje i Pedagogická fakulta UP. Již 7. ročník proběhl 24.–26. 9. v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci. LITR se zaměřuje na malé, nezávislé nakladatele s důrazem na podporu a sdružování výtvarníků a nakladatelů.Vedle samotného veletrhu nabídl bohatý kulturní program zahrnující autorská čtení, výstavy, prezentace tvůrců, umělecké rezidence a řadu výtvarných workshopů pro děti i dospělé. Dva z nich se konaly v prostorách grafického ateliéru Katedry výtvarné výchovy, která workshopy podpořila.


Kvalitní zázemí grafického ateliéru a dramaturgie festivalu zaměřující se i na popularizaci grafiky a ilustrace, umožnilo pozvat do Olomouce uznávanou českou litografku Lenku Kahudu Klokočkovou působící v Litoměřicích. Ta na LITRU představila okamžitý tisk s principy litografie a tisk z kamene. První zmiňovaný workshop pracoval s fotografickými fóliemi, na které pomocí markeru účastníci vytvořili kresbu a následně ji vytiskli v hlubotiskovém lisu. Technika pracuje s principy litografie, které spočívají v tisku z plochy. Tato zábavná a nenáročná technika přiblížila i těm nejmladším možnosti grafiky.


Odbornějším workshopem potom byl tisk z kamene, kde Lenka Kahuda Klokočková demonstrovala a vysvětlovala celý postup litografie od kresby na kámen přes leptání až k následnému tisku v litografickém lisu. Tato náročná, ale velice atraktivní technika oslovila řadu mladých lidí, kteří se na workshop dostavili a přesvědčili se, že se dá při správném postupu zrealizovat i v relativně krátkém čase. Technické zázemí školní díly umožnilo pracovat v profesionálních podmínkách a výsledné tisky byly velice zdařilé.


Oba workshopy otevřely dveře školy zájemcům z řad veřejnosti a Katedra výtvarné výchovy měla možnost navázat komunikaci s festivalem LITR, který si spolupráce velice váží. Díky úspěchu workshopů, dle naplněnosti účastníky i jejich vytvořených děl, se jistě v budoucnu podaří podobnou akci opět zrealizovat a popularizovat tak grafické techniky nejen studentům školy, ale i široké veřejnosti.Autorka textu: Pavla Baštanová

Autorka fotografií: Monika Abrhámová

Související příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page