top of page

Grafický román představuje osudy Čechoslováků během Karpatsko-dukelské operace

Bakalářské a magisterské práce studentek a studentů výtvarné tvorby nebo učitelství výtvarné výchovy mají velmi často charakter umělecké práce. Student výtvarné výchovy se zaměřením na vzdělávání David Majirský pojal svoji bakalářskou práci formou komiksu, ve kterém se rozhodl zpracovat příběh svého dědečka, který bojoval ve druhé světové válce.Tuto bakalářskou práci vedl Tomáš Chorý z katedry výtvarné výchovy PdF UP a jejím výsledkem je grafický román Podzim 44, který mapuje osudy vojáků 1. československého armádního sboru zapojených do bojů v rámci Karpatsko-dukelské operace. Vypravěčem příběhu popisujícího především bitvu o polskou osadu Pielnia a zároveň jednou z hlavních postav je Jozef Majirský; tato postava je inspirována Davidovým dědečkem. Ostatní postavy jsou pak z valné části fiktivní a jsou vytvořeny pro potřeby děje. „Zobrazovat reálné osoby, bez toho, abych přesně věděl, co v dané chvíli řekly, a jak se zachovaly, mi přijde vůči odkazu válečných veteránů nevhodné,“ zdůvodnil David tento postup.Jak David sám píše, komiks čtenářům představuje důležitý bod v československé historii: „Tím se dle mého názoru školní výuka nezabývá dostatečně podrobně. Dílo tak nemusí být užito jen k zabavení čtenáře, ale může sloužit jako vstupní bod do dané problematiky a podnítit jedince k podrobnějšímu nastudování zobrazeného konfliktu.“


A proč David využil právě tuto formu? I na tuto otázku v úvodu své práce odpovídá: „Pro mě osobně je komiks skvělým způsobem, jak vyprávět své vlastní příběhy. Na rozdíl od produkčně náročného filmu, jsou jediným limitem komiksu autorovy výtvarné schopnosti a jeho představivost. Zároveň oproti knize dokáže detailně vizualizovat představy jeho tvůrce.“


Pokud vás grafický román Podzim 44 zaujal, naleznete ho pod odkazem zde.


Text: redakce U21

Ilustrace: David Majirský

Comments


bottom of page