top of page

Hledáme mladé umělce tvořící s podporou umělé inteligence
Jste umělci do 26 let a tvoříte s podporou umělé inteligence? Dejte nám o sobě vědět!

V rámci přehlídky digitální tvorby Be_on the Screen bychom rádi otevřeli zvláštní sekci, jež se zaměří na ohledávání nových možností, jež se dnes umělcům otevírají díky generativním nástrojům umělé inteligence.Pokud jste již s nástroji AI experimentovali a využili je — byť dílčím způsobem — v jakémkoliv typu umělecké tvorby, pak hledáme právě vás!


Sdílejte s námi své zkušenosti a výsledky a zapojte se do naší přehlídky! Práce nebo projekty budou — spolu s vaším komentářem, který objasní roli AI v procesu vzniku daného díla — prezentovány formou virtuální výstavy a budou následně zpracovány do odborné kurátorské studie. Přihlásit můžete nejen typickou digitální tvorbu (tedy digitální grafiku, video, animaci apod.), ale i díla klasická v podobě kresby, malby, grafiky nebo sochy. Podstatné je, že jste v nějaké (např. přípravné) fázi tvůrčího procesu využili generativní nástroje AI. Do přehlídky budou díla přijímána pouze v digitální podobě (v případě klasických děl, např. obrazů nebo kreseb, je třeba dodat jejich kvalitní dokumentaci).

Dejte nám o sobě vědět a přihlaste své práce do 29. 2. 2024 na https://www.kuv.upol.cz/be-2024! Dodání prací v digitální podobě má deadline 17. 3. 2024, práce zasílejte na beonthescreen@upol.cz.


(V rámci přehlídky se budou samozřejmě přijímat i jiné formy digitální tvorby — tato výzva je pouze dílčí součástí aktuálního ročníku.)


STUDUJÍCÍ KVV PDF UP POZOR! Vybrané ucelené soubory prací s popisem tvůrčího postupu budou finančně odměněny formou zvláštního stipendia!


Za tým Be_on the Screen Petra Šobáňová

Související příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page