top of page

Hry na téma finanční gramotnost

Aktualizováno: 14. 2. 2022

Další zajímavý příspěvek do naší knihovny digitálních vzdělávacích zdrojů připravila Ing. Alena Opletalová, Ph.D., odborná asistentka ústavu pedagogiky a sociálních studií. Cílem her je vést žáky k zodpovědnému chování v oblasti hospodaření s penězi a zvýšit jejich finanční gramotnost, jež je v současném světě financí – plném vážných rizik – opravdu nezbytná.


První nabízenou hrou je hra bingo. Jejím cílem je ověřit znalost některých pojmů, resp. výstupů ze Standardu finanční gramotnosti (https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/aktuality/2017/standard-financni-gramotnosti-29163), a zjistit, které pojmy žákům činí potíže. Žáci jsou vedeni ke spolupráci. Nejdříve jsou seznámeni s cílem aktivity. Žákům řekneme, že jde o zopakování základních pojmů, které například znají z dřívějších hodin. Motivujeme je tím, že si mohou díky aktivitě uvědomit, kde mají ve svých znalostech mezery. Pojmy jsou uvedeny v tabulce v příloze, již zde nabízíme ke stažení. Obsah lze samozřejmě obměnit dle zvolené problematiky.

Popis metody: Žáci pracují ve dvojicích. Každá dvojice si připraví arch na BINGO – od ruky nakreslí tabulku 3 × 3 čtverečky. Na tabuli napíšeme 12 pojmů z právě probírané látky. Samozřejmě, že budou „chytří“ a z 12 pojmů si vyberou těch 9, o kterých toho vědí v té které dvojici nejvíce. Už to vám jako učiteli poskytne obraz o tom, které pojmy žáci neovládají dostatečně. Potom čteme definice nebo popisy pojmů v libovolném pořadí.


Aby byla efektivita aktivity lepší, tak máte definice připravené na kartičkách, které stačí jen zamíchat. Žáci si po každém přečtení popisu zakřížkují odpovídající pojem ve své tabulce (pokud ho tam mají). Jakmile něčí křížovka vytvoří „lajnu“ (svislou, vodorovnou nebo úhlopříčnou), zakřičí dotyční Bingo! Pro kontrolu jeden z vítězné dvojice přečte pojmy a zopakuje jejich popisy vlastními slovy (pro ostatní žáky jazykem možná lépe srozumitelným než samotný výklad). Ostatní žáci se mohou ke správnosti odpovědí vyjadřovat či uvádět další podněty. Poté se pokračuje až do stádia „full house“, kdy se prvním žákům podaří zakřížkovat celý arch. Na konec aktivity se žáky provedeme krátkou reflexi.


Hru bingo můžeme doplnit ještě hrou na principu puzzle. (Opět viz příloha.) Doporučením této aktivity je pořídit barevnou kopii platební karty (ve větším formátu), zalaminovat ji a rozstříhat (samostatně 1. i 2. stranu). Žáci si při jednoduché aktivitě uvědomí, jaké prvky běžná platební karta obsahuje.


Další hrou, již Alena Opletalová doporučuje, je hra s bankovkami. Používáme reálné bankovky nebo jejich obrázky prostřednictvím fotky na obrazovce a pracujeme v rámci různých metod či forem výuky s různými otázkami – jež v případě zájmu najdete opět v přiložené příloze.


Autorka aktivit: Alena Opletalová


Hry ke stažení:


Pohádky FG
.pdf
Download PDF • 728KB

Hry FG
.pdf
Download PDF • 896KB

Platební karta-brožura
.pdf
Download PDF • 2.86MB

Související příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page