top of page

INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s dětmi navštěvujícími školy běžného typu je aktuálním celosvětovým trendem. Jeho přínos a užitečnost je však podmíněna dostatečně připravenými učiteli a pedagogickými pracovníky.Na naší fakultě studenty naučíme základním znalostem a dovednostem, které potřebuje učitel, aby mohl kvalitně a efektivně pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.


Naše posluchače naučíme pracovat s podpůrnými opatřeními pro žáky a studenty s různými typy speciálních vzdělávacích potřeb, studenti mají také možnost naučit se u nás základy znakového jazyka neslyšících, Braillovo písmo pro nevidomé, systémy alternativní a augmentativní komunikace a další zajímavé dovednosti.41 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page