top of page

Inspirace z fakulty | Chystáme setkání s partnery z místních akčních skupin

Přijďte za námi nasát inspiraci! Na Pedagogické fakultě UP budou v rámci plánovaného setkání představeny vybrané fakultní projekty. Akce navazuje na několik předešlých setkání, během nichž se aktéři praxe vyslovovali k možnostem spolupráce, sdíleli své zkušenosti a problémy a vyjádřili zájem o prohloubení spolupráce s pedagogickou fakultou.Akce s názvem Inspirace z fakulty | Hrst inspirativních projektů a metodik vzniklých na pedagogické fakultě se uskuteční 10. září 2022 v době od 10:00 do 12:00 hod. ve velké aule PdF UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc. Akce je zahrnuta také do probíhajících Dnů pro absolventy PdF UP.


A co bude obsahem setkání? Inspirativní lidé z různých pracovišť PdF UP představí své metodiky, didaktické materiály a projekty, jež jistě zaujmou různé aktéry pedagogického terénu – ředitele škol, učitele a další pedagogické pracovníky. Zájemci se mohou těšit na materiály zdarma, na odkazy na digitální vzdělávací zdroje a další zajímavou nabídku pro praxi. Prostor bude také pro debatu a networking.


Program:


10:00 hodin – Úvodní slovo děkana PdF UP


10:05–10:30 hodin – Prezentace portálu Učitel21 a didaktických materiálů vzniklých v rámci naplňování konceptu Učitel21 (doc. Šobáňová)


10:30–11:00 hodin – Robotické pomůcky ve výuce matematiky (dr. Nocar)


11:00–11:30 hodin – Slyšet jinak (prof. Zouhar, dr. Synek, dr. Coufalová)


11:30–12:00 hodin – Digidoupě, PIGŽU (doc. Kopecký)


Text: Oddělení komunikace PdF UP

Foto: Petra Šobáňová

Comments


bottom of page