top of page

Interaktivní virtuální komiks jako diplomová práce

Aktualizováno: 15. 2. 2022

V lednovém termínu obhajob kvalifikačních prací zaujala zkušební komisi diplomová práce Petra Břenka. Ten si pro realizaci své závěrečné práce zvolil pro někoho možná netradiční formu: virtuální komiks, který je navíc interaktivní a zahrnuje řadu výtvarných řešení pro tvorbu webových komiksů – a to od klasických přístupů ke komiksu až k moderním experimentálním technikám, jako jsou prvky her, animace, zvuky a další. Autor si klade za cíl, aby jeho práce publikum překvapila a umožnila mu být s dílem v přímé konfrontaci. Divák tak nemusí jen pasivně číst, ale může objevovat skryté cesty, symboly či celé webové světy. Může se dokonce stát spoluautorem, a to i díky fanouškovské stránce, kde se v průběhu času bude dát hlasovat o dalším vývoji komiksu.Forma Břenkovy diplomové práce dokonale pasuje k dnešní době nuceného sociálního odstupu a přechodu do online prostředí v celé řadě oblastí, včetně umění a jeho prezentace. Mohlo by se tedy zdát, že současná situace byla impulsem k volbě této virtuální formy práce, nicméně autor se novým technologiím a médiím věnuje již dlouhodobě: „Už na střední škole jsem se ve své práci i tvorbě vždy pokoušel využívat současné technologie a ukazovat možné cesty propojení technologie a umění. Pokračování v těchto tendencích tak bylo jen přirozeným vývojem mé další práce. Aktuální situace tedy nebyla důvodem či inspirací, navíc první části práce vznikaly již na podzim roku 2019. Svou podobou moje práce však jistě předznamenala aktuální trend digitalizace a v současnosti na něj přímo navazuje.“


Jakou roli podle Petra Břenka hrají nebo by měly hrát digitální technologie v současné výtvarné výchově, potažmo vzdělávání obecně? „Digitální média jsou bezpochyby nedílnou součástí současné edukace. Jejich roli spatřuji například ve zprostředkování umění žákům, zmenšování sociálního distancu skrze komunikaci a interakci pomocí digitálních prostředků či jako prostředek samotného předávání informací, inspirace atp. Ne vždy a ne ve všech školách však dostávají dostatečnou pozornost, a tak bych rád v budoucnu viděl větší práci učitelů a tvůrců s digitálními médii, více školení pedagogických pracovníků ohledně těchto technologií a větší důraz na výuku informatiky.“


Jako jednu z výhod digitálních médií vidí Petr Břenek také jejich dostupnost. I proto je jeho diplomová práce zdarma dostupná a funguje ve webovém prostředí. Divák si ji tak může zobrazit na PC, notebooku či mobilním telefonu. Na mobilním zařízení je však prozatím dostupná pouze pasivní verze bez interaktivních prvků. Chystá se autor interaktivitu zpřístupnit také na mobilních telefonech? „Na dílu se aktuálně usilovně pracuje. Jeho současná podoba je ekonomicky velmi náročná, a to zejména provoz webových stránek, kvůli své velikosti a komplexnosti. Pracuji tak na nové podobě díla u jiného levnějšího poskytovatele a učím se programovat. Tato nová podoba nám také umožní právě zmiňované uzpůsobení díla pro mobilní zařízení a také jeho další pokračování. To bude probíhat i s pomocí plánovaného zapojení fanoušků, čtenářů,“ dodává k plánům do budoucna.


Dystopický příběh s názvem Poslední město, o městě, ve kterém působí tajná organizace Uskupení pro ochranu lidstva (zkráceně UPOL) můžete sledovat (a zapojit se do jeho vývoje) na webu a také facebookové stránce projektu.


Text: Ondřej Moučka

Foto FB projektu

Comments


bottom of page