top of page

Interpretační soutěž pedagogických fakult v čase postcovidovém

Stalo se už pravidlem, že studenti pedagogických fakult po ukončení letního semestru mají možnost předvést své umění v hudebních oborech včetně sólového zpěvu. Pořadatelství se vždy ujala některá z fakult v České republice v jakémsi systému cyklické obměny. Oficiální název zní Interpretační soutěž pedagogických fakult s mezinárodní účastí a až do roku 2019 se jí vždy účastnilo i několik studentů ze zahraničí.Když v letošním roce s nástupem jara došlo konečně k zásadnímu uvolnění protipandemických opatření, dospělo vedení pražské pedagogické fakulty k sympatickému rozhodnutí opět soutěž svolat, byť i s hendikepem podstatně kratší doby pro nutnou přípravu zájemců z řad studentů. Nicméně dvouletá pauza kupodivu probudila opětný zájem hudebních talentů nejen tuzemských, několik přihlášek přišlo i ze zahraničí.


Soutěž tedy proběhla mezi 18. až 21. květnem. Olomouckou fakultu reprezentovali sice pouze dva studenti, vedli si ale znamenitě. V oboru sólový zpěv měl možnost uplatnit svůj vysoký baryton student 2. ročníku František Dvořák a přesto, že se soutěžního klání zúčastnil vůbec poprvé, zaslouženě získal 3. cenu, když využil zejména své muzikality, intonační čistoty a perfektní výslovnosti. Zvláštní cenu za interpretaci současné písně obdržela posluchačka 3. ročníku Kamila Polonyová, která předvedla známý šanson z repertoáru Hany Hegerové a přesvědčila svým mladistvým a vkusným pojetím, také se ovšem úspěšně proklestila i nástrahami italské operní árie z období baroka a umělými písněmi romantickými.


Pro úplnost nutno dodat, že 1. cenu získala sopranistka Eliška Mužová ze Západočeské univerzity v Plzni. V kategorii soutěžících s předchozím školením a absolutoriem hudebních učilišť středo i vysokoškolských dominoval se svým zvučným basbarytonem Michal Švec, taktéž z Plzně.


Hra na varhany měla dvoukolový průběh, kde v prvním dal k dispozici svůj královský nástroj chrám sv. Klimenta, ve druhém kole se soutěžilo u varhan auly Karolina a probojovalo se sem pět účastníků. Vítězem kategorie absolventů uměleckých škol se stal Miroslav Baklík z Univerzity Hradec Králové.


Olomoucký František Dvořák prokázal svoji všestrannost a zúčastnil se též soutěže ve varhanní hře. Ve své kategorii projevil mimořádné kvality a zaslouženě získal první cenu svým technicky čistým projevem, porotu však zaujal zejména vlastní improvizací na téma chorální melodie modlitby Salve Regina (zvukový záznam z koncertu vítězů, kde František Dvořák hraje na varhany, naleznete zde).


Mezinárodní punc v obou kategoriích i v dalších soutěžních oborech získala tato událost účastí studentů z Polska (Jan Długos z Univerzity Częstochowa) a ze Slovenska (Univerzita Konštantína Filozofa Nitra a Katolícka Univerzita Ružomberok). Je tedy na místě ocenit zájem, odhodlání i odvahu zúčastnit se této soutěže vzdor předchozím nepříznivým podmínkám.


Zohledněno to bylo i představenstvem pořádající pražské fakulty, poděkování náleží i bezvadné organizaci a péči o soutěžící včetně jejich doprovodu z řad pedagogů.

I když se někdy vyrojí otázka – jaký má tato soutěž smysl, odpověď je snadná – zúčastněte se jako pozorovatelé a uvidíte sami. Nejen příležitost předvést svůj talent na veřejnosti, projevit značný kus odvahy a současně i občas překonat zklamání a frustraci z vlastního pocitu nespravedlivého ohodnocení, tedy v sobě pěstovat objektivitu a nestrannost, ale především impulz k úsilí na sobě dál pracovat, získávat cenné zkušenosti, srovnávat jednotlivé pedagogické postupy a posuzovat rozdílnou techniku při interpretaci, současně získávat nové kontakty, kolegy, přátele. S perspektivou jednou v pedagogické praxi vše předávat další generaci.


Za rok opět na shledanou. Snad i v Olomouci.


Text: Vladimír Kyas

Foto: archiv KHV PdF UP

23 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page