top of page

Ivana Přikrylová: Pokud někdo říká, že učit je brnkačka, ať si to přijde zkusit

Podle Ivany Přikrylové, pedagožky ze Střední školy řemesel v Šumperku, musí mít v sobě učitel jiskru a radost ze svého povolání. Role učitele dle ní není jednoduchá, všichni, kdo se chtějí stát pedagogy, by na sobě měli neustále pracovat. Letos byla oceněna jako učitelka roku Olomouckého kraje 2023.Kdy jste se rozhodla pro povolání pedagoga?


Paní učitelkou jsem se chtěla stát od mateřské školky. Líbila se mi práce s dětmi, byl to můj sen a já jsem si šla za ním. Velký vzor jsem získala od paní učitelky ve sportovní škole. Byla to moje jasná volba.


Ve vaší pedagogické reflexi jsem se dočetl, že o profesi pedagoga říkáte, že ji člověk musí mít v sobě a musí ji mít rád. Jak je to myšleno?


Člověk si během života vytváří nějaký náhled na život. Role učitele není jednoduchá, a pokud někdo říká, že učit je „brnkačka“, tak ať přijde. Učitel v sobě musí mít tu jiskru, autoritu a radost z toho, co dělá. Pokud to člověk v sobě nemá, postavit se před žáky je pro něj velmi těžké a obtížné. Nerozumí jim, podbízí se a neví si rady.


Mluvíte tam také o tom, jak Vás těší, když za Vámi přijdou Vaši bývalí žáci a chlubí se tím, co v životě dokázali. Řeknou Vám občas, že je to i díky Vám?


No samozřejmě, že řeknou – hlavně paní učitelko, vy jste nám dávala zabrat, ale naučila jste nás pokoru, pravidla a hlavně pracovat na sobě. Je velmi pěkné, když se s nimi potkám a můžeme si popovídat. Je to super pocit.


Učitel v sobě musí mít tu jiskru, autoritu a radost z toho, co dělá. Pokud to člověk v sobě nemá, postavit se před žáky je pro něj velmi těžké a obtížné. Nerozumí jim, podbízí se a neví si rady.

Uměla byste popsat metody, které v rámci výuky využíváte?


Když učím ve třídě, tak využívám práci s textem, s mobilním telefonem, aktivizující a konverzaci ve třídě. Snažím se používat sebehodnocení žáků a vzájemné hodnocení žáků – je to nový trend, ale jde to. V tělocvičně uplatňuji praktickou a projektovou metodu pomocí wi-fi a sítí při cvičení (zejména děvčata), snažím se přinášet nové trendy ve cvičení – fitness, cvičení s pomůckami...


V roce 2020 do výuky ve velkém vstoupila pandemie COVID-19. Musela jste nějak upravovat styl výuky?


Styl výuky byl samozřejmě jiný. Probíhala přes Teams a bylo to těžké. Žáci neuměli s technikou pracovat, ale postupem se vše zlepšilo. Učila jsem online, ale i jen přes e-mail, chat. Bylo hned poznat, kteří žáci se umí učit a pracovat každý den. V TV jsem si vymyslela různá cvičení a úkoly – postavit sněhuláka, kdo víc nachodí dle aplikací, jak cvičí v domácím prostředí – skok přes švihadlo, posilování s láhvemi, výběhy po schodech – vše museli žáci nafotit a poslat na Teams. Bylo to velmi zajímavé, ale suprové.


Když se odkloníme od výuky žáků, jak se vzděláváte Vy sama?


Já se vzdělávám velmi často a někdy přemýšlím, zda to má ještě smysl; ale má. Vzdělávám se jak po stránce sportovní – nové prvky, wellbeing pro žáky – zdravotní styl, životospráva, dávání sportovních cílů, tak i po stránce pedagogické – v NPI, Cermatu, MŠMT, Uvádějící učitel, ŠVP, revize RVP, maturitní komisař, nové prvky informatiky a další.


Pokud byste měla něco poradit Vašim budoucím i třeba kolegům a kolegyním, co by to bylo?


Budoucím učitelům, pokud se chtějí stát dobrými a uznávanými učiteli, bych poradila, aby na sobě pracovali, přemýšleli, čeho chtějí dosáhnout i nad tím, jak to dosáhnout. Měli by si budovat autoritu, pracovat s žáky zajímavě, férově a kreativně.


Pokud se budoucí učitelé chtějí stát dobrými a uznávanými učiteli, měli by na sobě pracovat, přemýšlet, čeho a jak chtějí dosáhnout. Měli by si budovat autoritu, pracovat s žáky zajímavě, férově a kreativně.

Působíte u Vás na škole také jako provádějící učitelka možným budoucím kolegyním a kolegům. Co pro Vás tato pozice znamená?


Pozice uvádějícího učitele je pro mě velmi odpovědná pozice. Je pro mě pocta předávat svůj učitelský um těm mladým. Letos jich mám sedm v prvním roce a čtyři ve druhém roce. Vidím, že ne všichni mohou být učitelé – chybí jim ta jiskra, odvaha, autorita. Komunikací a spoluprací se nám práce u některých daří a ti druzí odchází. To je život.


Letos v březnu jste byla oceněna jako učitelka roku Olomouckého kraje, spolu s dalšími čtrnácti kolegyněmi a kolegy z různých typů i stupňů škol. Co pro Vás toto ocenění znamená?


Ocenění si velmi vážím, je to pro mě jeden z vrcholů pedagogické práce, kterou dělám ráda a myslím si, že i dobře. Budu na sobě stále pracovat a dávat radost ostatním a mít dobrý pocit z dobře odvedené práce.


Text: Oddělení komunikace PdF UP

Foto: Alžběta Gregorová

Comments


bottom of page