top of page

Jak na výchovu ke zdraví v souladu s RVP


Každý vzdělávací obor má své kurikulární zakotvení a standardy, jež konkretizují představu, jak má vypadat realizace oboru v praxi. Všem učitelům výchovy ke zdraví proto doporučujeme velmi užitečnou publikaci, vycházející z ověřování didakticky zpracovaných ilustrativních úloh.


Publikace s názvem Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání – Výchova ke zdraví je doporučovaným materiálem MŠMT. Úlohy pro žáky jsou rozděleny dle očekávaných výstupů a dle tří úrovní obtížnosti (minimální, optimální a excelentní). Obsahují i ukázky žákovského řešení, varianty správného řešení a doprovodný didaktický komentář. Mnoho úloh může být využito i při online výuce.Comments


bottom of page