top of page

Jak souvisí osobnostní charakteristiky studentů s akademickým stresem?
Mezi dlouhodobě aktuální témata související s vysokoškolským studiem patří stres a jeho vliv na studenty. Právě na tuto oblast se zaměřil projekt Evy Sedlákové z Ústavu pedagogiky a sociálních studií.


Řešitelky se konkrétně zaměřily na vliv tzv. self-efficacy (můžeme volně přeložit jako vnímání vlastní účinnosti) a dalších osobnostních charakteristik na míru akademického stresu, se kterým se studenti mohou potýkat. Kromě toho se řešitelky tohoto projektu podívaly i na vliv různých demografických charakteristik na vnímanou míru stresu.


Jaké závěry výzkum složený z několika různých dotazníkových šetření přinesl? Ukázalo se například, že studenti s vyšším self-efficacy se potýkají s vyšším stresem. Pokud se podíváme na stresové faktory, jakými jsou učení a příprava na zkoušky, ústní prezentace, zkoušení, množství učiva a informací, které musí zvládnout, pochopení obsahu učiva nebo zvládání plnění úkolů včas, jsou na tom se stresem obecně hůře ženy. Kromě toho se dá také říct, že vyšší stres obecně vnímají studenti učitelských oborů oproti svým kolegům z oborů neučitelských.


Výzkum také ukázal, že stresující může být pro studenty například i komunikace s asistenty jednotlivých kateder nebo se zaměstnanci studijního oddělení. Vzhledem k aktuální situaci rozšířily autorky svůj výzkum i na otázky spojené s pandemií Covid-19. Není nijak překvapující, že přítomnost této nemoci vnímaný stres a úzkost jen zvyšuje.


Prezentované výsledky výzkumu mohou posloužit jako odrazový můstek pro budoucí zlepšování podmínek pro studenty i pro inovaci výuky. Kromě toho je mohou například i využít pedagogové pro rozšíření obsahu konkrétních psychologických předmětů (psychologie zdraví, duševní hygiena pro učitele a další).


Autorky také už publikovaly řadu studií, ve kterých se zájemci mohou seznámit s podrobnostmi celého výzkumu i s konkrétními daty. Některé z nich naleznete níže.


Tipy na další studium:


L. Křeménková, I. Plevová, M. Pugnerová, E. Sedláková (2020). The effect of university students’ personality structure on perceived academic stress. Proceedings of EDULEARN20 Conference, pp. 3634–3642.


I. Plevová, L. Křeménková, M. Pugnerová, A. Chytilová (2020). Perceived academic stress in the university environment. Proceedings of EDULEARN20 Conference, pp. 3643–3650.


E. Sedláková, A. Vaňková (2020). Academic Self-efficacy as a predictor of perceived stress in the university envronment. Proceedings of ICERI 2020 Conference, pp. 4813–4817.


E. Sedláková, A. Vaňková, A. Chytilová (2020). Academic self-efficacy among university students. Proceedings of ICERI 2020 Conference, pp. 4854–4860.Text: Vojtěch Češík

コメント


bottom of page