top of page

Jindřich Šlézar: Snažím se žákům naslouchat, vždy poradit a naučit je, aby se nebáli říct svůj názor

Na našem webovém portále Učitel21 Vás v příštích týdnech a měsících budeme seznamovat s držiteli ceny Učitel roku Olomouckého kraje 2022. Jednu z cen si 28. března loňského roku při slavnostním odpoledni z rukou hejtmana Olomouckého kraje a radního pro oblast školství Olomouckého kraje převzal Jindřich Šlézar, který působí na Švehlově střední škole polytechnické Prostějov.Práci ve školství tento oceněný věnoval přes 32 let. Většinu své profesní praxe strávil se žáky prvních ročníků automobilních oborů, kde vyučuje „kovovýcvik“. „Stojí na začátku formování budoucích řemeslníků v autoopravárenství a zemědělství, kdy dokáže svým individuálním přístupem, používanými metodami a vlastním vzorem podpořit prvotní vztah žáků ke zvolenému učebnímu oboru. Svůj obor zná a má schopnost své zkušenosti předávat. Rozvíjí dovednosti žáků a pracuje na vlastním seberozvoji,“ stojí v nominačním dopise, který na krajský úřad Olomouckého kraje dorazil z rukou ředitele výše zmíněné školy, Radomila Polese.


Část svého působení na škole vzdělával i žáky učebního oboru Zahradnické práce, který je určen žákům se specifickými poruchami učení. Tito žáci vyžadují zvláště individuální přístup, trpělivost a porozumění. S tím úzce souvisí vytváření podnětného prostředí pro učení žáků.„Při své práci se vždy snažím žáky zaujmout a ukázat jim především praktické využití. Někteří žáci nemají hned od začátku potřebnou zručnost a zkušenosti. Chci jim pomoci zvládnout jednotlivé dovednosti tak, aby je mohli dále rozvíjet. A především, aby je to bavilo a těšilo,“ prozradil na sebe ve své pedagogické reflexi Jindřich Šlézar.


Jeho zaujetí pro výchovu mladých řemeslníků je patrné už z vystupování a přístupu ke svému okolí a žákům. Snaží se v nich vzbudit respekt, zodpovědnost a zalíbení v oboru, který je dnes tak potřebný na trhu práce. Motivuje žáky k aktivnímu zapojení se do výuky, podporuje přátelské vztahy ve třídě, je empatický. Žáky připravuje do života a učí je svědomitě pracovat a přistupovat zodpovědně ke všem povinnostem.


Důležité je, aby ve své práci viděli smysl, vývoj a určitý pokrok. Nejhorší by bylo jim práci znechutit


Mezi svými žáky je pan Šlézar velmi oblíbený, jedná s nimi otevřeně, s humorem, dokáže ocenit snahu a píli, vyslechnout jejich problémy. A dokáže jim dát i konstruktivní zpětnou vazbu.


„V rámci výuky se snažím jednotlivé práce ihned vyhodnotit. Ukázat klady i zápory. Navrhnout, co by se dalo vylepšit. Důležité je každého žáka, který se snaží, pochválit, i když třeba není úplně šikovný. Důležité je, aby ve své práci viděli smysl, vývoj a určitý pokrok. Nejhorší by bylo jim práci znechutit,“ uvedl v reflexi Šlézar.


Když s žáky pracuje, snaží se jim naslouchat, poradit a naučit je, aby se nebáli říct svůj názor, položit otázku a nechat si znovu něco vysvětlit nebo ukázat.


Jindřich Šlézar patří k hlavním oporám školy také v působení školy navenek. Výrazně se podílí na prezentaci školy při náborových akcích a burzách škol. Je to příklad učitele, jehož práce a úsilí věnované budování budoucnosti školy je rozhodně motivační, jak pro ostatní kolegy, tak pro samotné žáky.


Pokud žáci plní své povinnosti, respektují dohodnutá pravidla, pak ví, že férové jednání přináší ovoce


„Je přátelský k ostatním kolegům, vždy dokáže poradit, podat pomocnou ruku. Rodiče žáků si ho váží za jeho přístup a vstřícnost. Také ve spolupracujících firmách má dobré jméno. Z jeho činnosti a zaujetí pro práci ve škole a pro školu je zřejmé, že se mu tato profese stala skutečným posláním,“ píše v nominačním dopise ředitel prostějovské střední školy, na které Jindřich Šlézar působí.


Ve své práci se snaží u žáků rozvíjet také dovednosti a postoje důležité pro život. A to přátelským přístupem, vymezením pravidel a mezí. „Pokud žáci plní své povinnosti, respektují dohodnutá pravidla, pak ví, že férové jednání přináší ovoce,“ uvedl Šlézar ve své pedagogické reflexi.


Jako důležité vnímá také získávání praktických dovedností. „Výzvou je pro mě každý žák, který má negativní postoj k práci a já se to pokouším změnit,“ doplnil Šlézar. Snaží se tak být za každé situace maximálně pozitivní.„Jeho pozitivní vliv se projevuje i u našich absolventů, kteří jdou v jeho šlépějích a stali se zaměstnanci naší školy. Rozhodně je pro ně vzorem a inspirací,“ uvedl na závěr nominačního dopisu ředitel školy Radomil Poles.


I přes letité zkušenosti se stále snaží také o seberozvoj. „Inspiraci hledám u kolegů na jiných technických školách, případně u spolupracujících firem. Také v odborných časopisech a samozřejmě významným zdrojem je i internet,“ prozrazuje na sebe Šlézar. Zároveň za svou inspiraci považuje také žáky a absolventy, kteří stále navštěvují svou bývalou školu.


„Je velkou odměnou pro pedagoga, když poděkují za to, co se naučili, využívají to ve svém profesním životě a dokáží to ocenit. Nejradostnější pocit mám u absolventa, který byl problematický, vypadal, že nemá k řemeslu vztah a za pár let mně přijde poděkovat, že je úspěšný ve své profesi a daří se mu také v osobním životě,“ uzavřel Šlézar.


Text: Lukáš Blokša

Foto: Archiv J. Šlézara

Comments


bottom of page