top of page

Kde hledat inspiraci pro výuku techniky a praktických činností?


Množství námětů pro výuku techniky a praktických činností lze najít na webu katedry technické a informační výchovy, jež se na pedagogické fakultě věnuje didaktické a odborné reflexi vzdělávací oblasti člověk a svět práce.

Comments


bottom of page