top of page

Knihovna odborných publikací pro techniku a praktické činnosti

Věděli jste, že publikace Katedry technické a informační výchovy k tématu techniky a praktických činností můžete najít na stránkách katedry?Mezi nimi také monografii Pavlíny Částkové, jež se zabývá problematikou sebehodnocení žáků na primární škole jako jedním z důležitých nástrojů rozvoje žákovských kompetencí. Předmětem výzkumu byla problematika rozvoje sebehodnocení žáka v technické výchově v 1. ročníku základní školy. Výsledky výzkumného šetření poskytují pohled na specifickou situaci monitorující proces hodnocení učitele a rozvoj sebehodnocení žáků v průběhu prvního roku povinné školní docházky.


Více publikací k tématu techniky a praktických činností najdete zde.


Commentaires


bottom of page