top of page

Koncepce revize vzdělávacích oblastí

Na webu společného projektu MŠMT ČR a NPI ČR naleznete Koncepce revize vzdělávacích oblastí. Tyto podkladové materiály cílí na odbornou veřejnost, která má možnost reagovat na koncepci revize prostřednictvím formulářů na zmíněném webu.


Koncepce revize vzdělávacích oblastí (dále jen „koncepce“) byly vytvořeny jako podklad pro budoucí aktualizaci a inovaci rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen „RVP ZV“). Členové pracovních skupin vzdělávacích oblastí při tvorbě koncepcí vycházeli ze zadání od Koncepční pracovní skupiny. Zadání vymezovalo také rozsah, cílem bylo stručné vyjádření ke každé otázce.


Koncepce obsahují 2 základní části – analýzu oblasti a návrh změn pro revizi. Nejedná se o ucelené koncepce vzdělávacích oblastí s návrhem konkrétních formulací do RVP ZV. Slouží jako východisko pro práci pracovních skupin v další etapě revize, ve které již skupiny budou tvořit konkrétní očekávané výstupy a další texty RVP ZV. Zároveň slouží jako podklad pro tvorbu celkové koncepce RVP ZV, která bude zveřejněna během dubna 2023.Koncepce prošly připomínkováním od konzultačních skupin a následně od oponentů, jejichž vyjádření jsou zde zveřejněná (jsou publikovaná v originální podobě bez dalších úprav).


Protože se jedná o podkladové materiály k další práci na revizi, nebudou tyto koncepce veřejně připomínkovány. Zveřejněné materiály jsou určené zejména pro odbornou veřejnost (se zaměřením na danou oblast), která má možnost zaslat své otázky a doporučení pro samotnou revizi dané oblasti. Otázky je možné zasílat přes formulář, který naleznete u každé koncepce, a to do 20. 3. 2023. Na nejčastější dotazy odpovědí garanti pracovních skupin v rozhovoru, který bude natočen ke každé vzdělávací oblasti a bude zveřejněn na začátku dubna 2023.


Bližší informace k tvorbě velkých revizí rámcových vzdělávacích programů naleznete na webu revize rámcových vzdělávacích programů.


Zdroj: Národní pedagogický institut

98 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page