top of page

Konference i workshopy TouchIt přilákaly řadu odborníků na tyflopedii, kartografii i geoinformatiku

Ústav speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP ve spolupráci s katedrou geoinformatiky Přírodovědecké fakulty UP uspořádal v polovině září dvoudenní konferenci TouchIt, která měla na programu otázky týkající se speciálního vzdělávání osob s těžkým zrakovým postižením, výměnu zkušeností i workshop zaměřený na tvorbu hmatových map i 3D audiotaktilních modelů.Mezi hosty se objevil například průkopník ve tvorbě hmatových map Petr Červenka ze střediska Teiresiás pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity či Jakub Wabiński z Vojenské technické univerzity Varšava, který se věnuje tvorbě a standardizaci hmatových map. Během konference zaznělo celkem jedenáct příspěvků od odborníků z řad akademiků, ale i ze škol zaměřených na vzdělávání žáků a studentů se zrakovým postižením, z vysokoškolských center pro podporu studentů se specifickými potřebami, speciálně pedagogických center a dalších pracovišť.


„Na konferenci i následném workshopu se setkala unikátní sestava tyflopedů, kartografů a geoinformatiků. Od publika, ve kterém převažovali lidé z praxe, jsme získali velmi pozitivní zpětnou vazbu na aktivity našich pracovišť i na výstupy, které jsme v rámci projektu vytvořili,“ uvedla Veronika Růžičková z Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.


Na konferenci i následném workshopu se setkala unikátní sestava tyflopedů, kartografů a geoinformatiků. Od publika, ve kterém převažovali lidé z praxe, jsme získali velmi pozitivní zpětnou vazbu na aktivity našich pracovišť i na výstupy, které jsme v rámci projektu vytvořili.

„Naším cílem ale nebylo pochlubit se dosaženými výsledky, chtěli jsme především umožnit vzájemnou výměnu znalostí a zkušeností, což se podařilo. Domluvena byla i další spolupráce mezi řadou účastníků,“ doplnila.


Konferenci uzavřela moderovaná diskuze nad tématy, která rezonují v tyflopedické praxi a účastníci se během ní dostali nejen k tématům hmatové grafiky, ale především k inkluzi, pomůckám v ní užívaným, Braillově písmu i prostorové orientaci osob se zrakovým postižením.


Workshopy ukázaly mimo jiné i práci s 3D tiskem


Na katedře geoinformatiky se účastníci workshopů mohli seznámit s tyflokartografickým výzkumem, technickým zázemím 3D laboratoře a získali informace, jaké jsou praktické možnosti 3D modelování a 3D tisku v oblasti hmatových pomůcek.


Workshop zahájila úvodem do tyflokartografie Alena Vondráková z katedry geoinformatiky, ve kterém představila obor ze všech úhlů, od historie až po současnost, a poté ukázala většinu možností tyflokartografického znázornění užitelného pro osoby se zrakovým postižením.


Po tyflokartografii nastoupilo téma 3D tisku, které představil Jan Brus, a to jak na teoretických příkladech, tak především na praktických ukázkách přímo v 3D labu. Na ukázku 3D tisku navázala ukázka 3D modelování pod vedením Radka Barvíře.Závěrečná konference se uskutečnila v rámci projektu TA ČR Redukce informačního deficitu a rozvoj představivosti osob se zrakovým postižením prostřednictvím 3D modelů s auditivními prvky (RIDARP), na jehož realizaci výše uvedená pracoviště Univerzity Palackého v Olomouci pracovala v posledních třech letech.


Text: Oddělení komunikace PdF UP, Žurnál UP

Foto: Veronika Růžičková


Σχόλια


bottom of page