top of page

Konference mladých vědeckých pracovníků, letos s názvem Porta Omnia

V pátek 24. března 2023 se uskutečnil desátý ročník konference mladých vědeckých pracovníků, tentokrát pod názvem Porta Omnia. Byl pořádán studenty doktorského studijního programu Speciální pedagogika ve spolupráci s akademickými pracovníky z Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého.Hlavním tématem konference byla multidisciplinarita a hledání společných cest ve speciální pedagogice v propojení s dalšími vědami o člověku. Konference tak nabízela příležitost k propojení či vytvoření nových projektů napříč obory a k navázání spolupráce mezi mladými i zkušenými vědeckými pracovníky z různých odvětví.


Konference byla zahájena performancí pod názvem „Maska červené smrti“ v podání inkluzivního divadelního souboru ModroDiv. Po zdařilém vystoupení následovala podnětná diskuze u kulatého stolu s uznávanými odborníky k metodologickým tématům. Ke kulatému stolu usedli Dušan Lužný z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP, Miroslav Charvát z katedry psychologie FF UP, Miloslav Klugar z Českého národního centra Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation LF MU v Brně a Jiří Kantor z pořádajícího pracoviště. Během setkání byla otevřena témata týkající se příležitostí, potenciálu, ale také limitů na poli současné vědy a metodologie ve společenskovědních oborech. Došlo také na sdílení zkušeností a zajímavostí z osobního a profesního okénka našich vážených hostů. Účastníci konference se mohli nejen inspirovat, poučit, ale i pobavit nad humornými příběhy vědce z praxe při pilotáži či výzkumu v terénu.Odpolední blok konference byl věnován mladým vědeckým pracovníkům a jejich příspěvkům. Ve třech paralelně probíhajících sekcích prezentovali nejen studenti doktorských studijních programů výstupy své dosavadní výzkumné činnosti v českém a anglickém jazyce. Dvacet osm aktivních příspěvků se pyšnilo svou rozmanitostí jak v tématu, tak svým výzkumným charakterem – mezi příspěvky se mimo jiné objevily zprávy z výzkumu, metodologické statě, kazuistiky, osvětově zaměřené příspěvky nebo teoretické rešerše. Sdílená témata vzbuzovala dotazy z publika, které často vedly k rozsáhlým diskuzím.


Vzhledem k různorodosti témat i disciplín, které se na konferenci otevřely, se dá konstatovat, že cíl konference – tedy hledání společných cest – byl naplněn.


Velké díky patří všem, kteří se na organizaci a průběhu konference podíleli, tedy dobrovolníkům z řad doktorandů a akademickým pracovníkům ÚSS, hostům kulatého stolu, divadelnímu souboru ModroDiv v čele s Martinem Polínkem, aktivním i pasivním účastníkům konference, dobrovolníkům zajišťujícím chod šatny, technické zázemí i tlumočení do anglického jazyka a SOŠ a SOU služeb Velký Újezd za přípravu skvělého cateringu. Konferenci hodnotíme jako úspěšnou a příští rok se těšíme opět na viděnou.


Text: Martina Haroková, Anna Strnadová, Monika Ptáčková, Veronika Vachalová

Foto: Lukáš Blokša74 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page