top of page

Konference, zabývající se poruchami autistického spektra, přilákala desítky zájemců

Speciální pedagogové, sociální pracovníci, učitelé, pracovníci v sociálních službách, psychologové, rodiče i studenti se během konference PASt? Aneb jak dál věnovali řadě témat, které souvisejí s problematikou poruch autistického spektra. Dvoudenní setkání se uskutečnilo v prostorách Pedagogické fakulty UP a organizace Za sklem o. s., jež se lidem s PAS věnuje.Zajímavé přednášky s pestrou škálou témat nabídla konference PASt? Aneb jak dál. V prvním dni se účastníci setkání věnovali například sexualitě dospívajících s poruchou autistického spektra (PAS), zooterapii u klientů, evaluaci poskytované podpory studentům na vysokých školách, v druhém dni se pak přednášející věnovali například sourozencům dětí s PAS, zazněly i osobní zkušenosti a příběhy, související s inkluzí dětí s touto poruchou.


„Pro mě byla konference velkým obohacením. O problematice poruch autistického spektra jsem se dozvěděla z různých úhlů pohledu, které mi otevřely široké spektrum možností různého profesního uplatnění. Vzhledem k tomu, že studuji mezinárodní a humanitární práci na Cyrilometodějské teologické fakultě UP, spatřuji největší užitek v tom, že jsem si rozšířila informace o lidech na spektru autismu, především díky praktickým ukázkám a workshopům. Přínosné pro mě byly také zkušenosti z holandského, islandského a norského prostředí,“ řekla Michaela Hasalíková, která kromě studia na CMTF UP pracuje i jako sociální pracovnice v olomoucké pobočce organizace Za sklem o. s.Právě tato organizace, která lidem na spektru autismu a jejich rodinám pomáhá, konferenci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP, uspořádala. V prostorách Za sklem o. s. – Olomouc se například konaly ukázky psychomotorických aktivit, zooterapie či arteterapie.


„Takto tematicky zaměřená konference se tu uskutečnila vůbec poprvé a do prostor fakulty i organizace Za sklem o. s. přilákala na dvě stě zástupců sociálních služeb, speciálně pedagogických center, vzdělávacích a zdravotnických zařízení z celé republiky,“ doplnila Michaela Hasalíková.


Text: Žurnál UP

Foto: Žurnál UPComments


bottom of page