top of page

Krátce o tom, kam můžeme ve výuce zařadit globální témata

Aktualizováno: 20. 2.

Je tu další příspěvek naší bloggerky Lenky Pánkové z organizace ARPOK! Lenka se ve svém blogu věnuje globálním tématům a tomu, jak je začlenit do výuky. Představí tipy, které lze využít v praxi, a to nejen osobní, ale i tipy na materiály, které vznikly (nejen) v dílně ARPOKu.Během své praxe v globálním vzdělávání se setkávám s vyučujícími, kteří chtějí začleňovat globální témata do výuky, jsou akční a hledají podporu. S takovou skupinou jsem se potkala i na začátku října, kdy odstartoval další ročník programu Světová škola.


Velký důraz jsme s kolegyněmi z organizací Člověk v tísni a ADRA klady mimo jiné na to, aby si učitelky a učitelé uvědomili, že globální témata jsou součástí běžné výuky. Výsledkem je „umělecké dílo“ znázorňující propojení globálních témat a výukových předmětů.


Pracovali jsme s modelem Vzdušného balonu, který vysvětluje, jak vzdělávání o globálních tématech přispívá k utváření udržitelného světa. Popisuje, že na svět je nahlíženo jako na propojený celek, v němž je úzká provázanost mezi jedincem, místní a globální úrovní.


Koncept globálního vzdělávání zahrnuje několik oblastí, s nimiž souvisí řada globálních výzev a které se vzájemně prolínají:Porozumění propojenosti a vzájemné závislosti světa
Reflexe rozmanitosti světa
Podpora lidských práv
Péče o svět, ve kterém žijeme
Respektující soužití ve světě

Globální vzdělávání se zaměřuje na poznávání těchto oblastí, nalézání souvislostí, kritické myšlení a utváření způsobů odpovědného jednání a chování. Podporuje takový rozvoj jedince, který mu umožní být globálním občanem, žít důstojný život podle svých představ, v souladu s druhými a s ohledem na planetu Zemi.


Zároveň to, jak svět kolem sebe vnímáme, nám v hlavě otevírá knihu (viz obrázek), ve které čteme nejen o tématech, ale při práci s ní také posilujeme svoje hodnoty, postoje a rozvíjíme svoje kompetence. Globálním tématům se totiž nelze věnovat pouze na úrovni znalostí. Žáci rozvíjí například komunikační dovednosti, kritické a kreativní myšlení, práce s textem. Zkrátka dovednosti, které budou žáci potřebovat, ať už bude jejich budoucnost jakákoliv.


Více informací o globálním vzdělávání, tématech, kompetencích najdete v brožuře Když se řekne GRV.


Zdroje:Lenka Pánková


Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page