top of page

Krátké ohlédnutí za letošními Zlatými promocemi

V sobotu 23. března 2024 Pedagogická fakulta UP opět hostila účastníky Zlatých promocí. Padesáté výročí svých promocí oslavili někdejší studenti a studentky z absolventských ročníků 1972, 1973 a 1974. Kromě slavnostního promočního obřadu na účastníky čekal také zajímavý doprovodný program.Zlaté promoce se na naší fakultě tradičně těší značnému zájmu. Tato akce umožňuje absolventům setkat se spolužáky po letech a zavzpomínat na studentská léta, účastníci zároveň mají možnost poznat současnou podobu své alma mater. O hladký průběh promočních aktů i doprovodného programu se postaralo Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP, které mělo na starosti organizační zajištění celé akce.

 

Promoční obřad s tradičním obnovením akademického slibu absolventa a jeho potvrzením na insignii fakulty proběhl ve velké aule Pedagogické fakulty UP. Z řad vedení fakulty absolventy a absolventky přivítaly proděkanka pro vnější vztahy a inovace Petra Šobáňová a proděkanka pro akreditace, praxe a další vzdělávání Jitka Petrová. Rektora Univerzity Palackého zastupoval prorektor pro studium Vít Zouhar.

 

V rámci doprovodného programu na zlaté absolventy a absolventky čekala komentovaná prohlídka fakultní budovy na Žižkově náměstí, během níž se výkladu zhostili Čestmír Serafín z katedry technické a informační výchovy s Hanou Šimkovou z oddělení pro legislativu, organizaci a rozvoj. Následovala prohlídka fakultních prostor v Uměleckém centru UP, během níž se role průvodce zhostila Alžběta Gregorová z Oddělení komunikace PdF UP.Jak ale letošní Zlaté promoce hodnotili sami účastníci? Podívejte se sami!

 

„Chci Vám z celého srdce poděkovat za zorganizování Zlatých promocí. Dovedu si představit, kolik úsilí to všem dalo. Že jste to připravovali určitě s láskou pro nás, kteří jsme řadu let věnovali škole. Za sebe musím napsat, že to byly krásné roky. Vždyť ty naše ‚děti‘ se k nám stále vrací a na setkáních vidím, jak z těch dětiček vyrostli mladí krásní lidé… Jsem moc ráda, že jsem si vybrala toto povolání, které jsem po celých padesát let dělala s láskou.“

 

„Jako jedna z absolventek jsem se v sobotu 23. března 2024 zúčastnila Zlaté promoce. A chtěla bych Vám poděkovat za úžasný zážitek. Vrátili jste nás do našeho mládí a umožnili se setkat se svými spolužáky, které nám na neuvěřitelných 52 let odvál čas. Dojaly mě krásné citlivé projevy hodnostářů i milé a vstřícné chování celého organizačního týmu. Mohli jsme se zase na chvíli cítit součástí své alma mater. Moc mě těší, že na nás absolventy nezapomínáte a připravujete tyto krásné akce. Děkuji a přeji Vám všem hodně úspěchů a pevné zdraví.“

 

„Děkujeme za vzornou organizaci celé akce Zlatá promoce. S některými svými kolegy ze studií jsme se skutečně setkali poprvé po těch dlouhých padesáti letech. A bylo nám spolu pěkně. Ještě jednou díky!“

 

„Dovolte mi ještě jednou poděkovat za perfektně připravenou akci. Srdečné přivítání, průběh promoce i upřímný stisk ruky představitelů vedení fakulty. Velice si vážíme toho, že na nás nezapomínáte.“

 

„Chci Vám moc poděkovat za tu krásnou příležitost zúčastnit se sobotní Zlaté promoce. Jsem velmi ráda, že jsem mohla být přítomna na takové unikátní akci, která byla perfektně připravená a z Vaší strany výborně organizovaná. Sobotní den jsem si opravdu užila a nikdy na něj nezapomenu.“ 

Text: redakce U21

Foto: Alžběta Gregorová, Lukáš BlokšaKomentar


bottom of page