top of page

Krátké poohlédnutí za speciálněpedagogickými dny Univerzity Palackého

Ve dnech 29. a 30. března 2022 Ústav speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádal IX. olomoucké speciálněpedagogické dny, ve kterých byly zahrnuty XXII. mezinárodní konference k problematice osob se speciálními potřebami a IX. konference mladých vědeckých pracovníků.Koncepce speciálněpedagogických dní spojuje několik dílčích částí, v prvním dnu se jednalo o tradiční mezinárodní setkání osobností z oblasti speciálněpedagogické teorie i praxe.

Hlavním tématem konference se stalo pojetí, postavení a možnosti speciálního pedagoga v online světě. Zaměřili jsme se na různé formy pomáhání a podpory v online prostoru, odrazy lockdownu ve výzkumech (speciálněpedagogických, pedagogických, psychologických, sociologických atd.) a další problematiku s těmito tématy přímo či nepřímo související.


S odbornými přednáškami vystoupili uznávaní odborníci David Hampton, School of Counseling and Special Education, Klára Šeďová, Ústav pedagogických věd FF Masarykovy univerzity v Brně, Helena Kubátová a Miroslav Dopita z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF Univerzity Palackého v Olomouci, Michal Růžička z pořádajícího pracoviště.


Ve druhém konferenčním dnu se uskutečnila IX. konference mladých vědeckých pracovníků, v jejím úvodu proslovili přednášku Ladislav Zilcher a Zdeněk Svoboda z katedry speciální a sociální pedagogiky PdF UJEP Ústí nad Labem. V navazujícím bloku se prezentovali studenti doktorských studijních programů s výstupy své dosavadní výzkumné činnosti. V posledním bloku prezentací vystoupili vybraní studenti pregraduálních oborů se speciální pedagogikou se svými kvalifikačními pracemi.


Cílem obou konferenčních dnů bylo propojení nových myšlenek a trendů se zkušenostmi jak akademických pracovníků, tak i odborných kapacit z praxe.


Konferenční programová mozaika byla rozmanitá a byla složena z více než padesáti přednášek, ústních sdělení, workshopů i divadelního představení Divadla Modrodiv ze Zlína. Konference se celkově zúčastnilo více než 160 posluchačů z řad akademické i odborné veřejnosti a studentů speciálněpedagogických oborů.Text: Miluše Hutyrová

Foto: Lukáš Blokša

Související příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page