top of page

KYBER Cenu roku 2023 získalo E-Bezpečí Pedagogické fakulty UP

Projekt E-Bezpečí zvítězil v prvním ročníku národní soutěže KYBER Cena roku 2023, a to v kategorii KYBER Projekt roku. Mezi dvanácti nominovanými rozhodla o prvenství projektu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého odborná porota soutěže.Vznik národní soutěže KYBER Cena reaguje na výrazný nárůst využívání informačních a komunikačních technologií a rychlý rozvoj digitálních služeb.


„Vítězství si velmi vážíme. Vnímáme jej jako ocenění pro celý náš tým, ať už jde o lektory, intervenční pracovníky, výzkumníky či naše administrativní pracovníky. Děkujeme i naší fakultě za potřebné zázemí a servis, který nám poskytuje. Všichni jmenovaní mají podíl na tom, že se nám podařilo v naší kategorii zvítězit. Vnímám to i jako jakýsi signál, že má naše práce smysl a dopad," uvedl Kamil Kopecký, vedoucí projektu E-Bezpečí Pedagogické fakulty UP.


Nárůst informačních a komunikačních technologií a rychlý rozvoj digitálních služeb sice podporují růst ekonomiky i celé společnosti, zároveň však stejnou měrou zvyšují závislost společnosti na těchto technologiích a roste i riziko jejich zneužití.

Nárůst informačních a komunikačních technologií a rychlý rozvoj digitálních služeb sice podporují růst ekonomiky i celé společnosti, zároveň však stejnou měrou zvyšují závislost společnosti na těchto technologiích a roste i riziko jejich zneužití. S úzkým propojením digitálního a fyzického světa tak útoky na informační a komunikační infrastrukturu mohou vést nejen k rozsáhlým ekonomickým a materiálním škodám, ale i ke ztrátám na životech. Tento stav vede k rozšiřování požadavků na zvyšování povědomí o hrozbách a rizicích v oblasti kybernetické bezpečnosti, na dostupnost a odbornou úroveň nových expertů, na zvyšování zájmu managementu organizací o kybernetickou bezpečnost a také osvětu, na podporu investic do oblasti ICT a kybernetické bezpečnosti.


Ambicí soutěže je propojovat různé organizace z firemního, státního i akademického prostředí s cílem prohlubovat odolnost české společnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany, motivovat další organizace, manažery a zaměstnance, věnovat významnou pozornost a úsilí kybernetické bezpečnosti i zvyšovat osvětu v oblasti kybernetické bezpečnosti a motivovat a podporovat mladé talentované lidi se zájmem o kybernetickou bezpečnost. Více o soutěži zde.


Text: Žurnál UP

Foto: Žurnál UP

Comments


bottom of page