top of page

Lucie Pokorná: V sekundě mě proklela učitelka češtiny, která prohlásila, že budu učitelka

Čekání na vyhlášení ceny Učitel roku Olomouckého kraje 2023 si můžete zkrátit seznámením se s držiteli tohoto ocenění z minulého roku. Jednu z cen si 28. března loňského roku při slavnostním odpoledni z rukou hejtmana Olomouckého kraje a radního pro oblast školství Olomouckého kraje převzala Lucie Pokorná z Církevního gymnázia Německého řádu, sídlícího v Olomouci.Příběh Lucie Pokorné směřující k profesi pedagoga by vzhledem k jejímu působišti dokázal uhodnout málokdo. „V sekundě mě proklela učitelka češtiny – zabodla do mě prst a navzdory mému odmítání, hlasitým protestům mi vesele, leč důrazně sdělila: „Lucie, ty budeš, říkám, že BUDEŠ učitelka.“ A bylo. Možná ve výběru mého směřování hrál nějakou roli i můj život ve skautském oddíle (skauting skvěle ukazuje, jak může fungovat společenství, výchova i vzdělávání) či skutečnost, že patřím k lidem, kteří potřebují, aby je práce bavila, byla tvůrčí a měla smysl? Ale ne, je za tím zcela jistě staré dobré poctivé prokletí,“ píše ve své pedagogické reflexi Lucie Pokorná.


„Klíčový přínos Lucie Pokorné ve vztahu ke vzdělávání má především etický rozměr. Spolu s Hanou Šmirkovou, která v minulosti ocenění Učitel roku Olomouckého kraje rovněž získala, je hlavní hybatelkou velkého množství charitativních akcí, které naše škola organizuje a do kterých zapojuje všechny žáky,“ prozrazuje v nominačním dopise ředitelka školy Lenka Jedličková.


Ve své pedagogické činnosti se zaměřuje na celou řadu aktivit a projektů, určených studentům, které mají přesah do komunity.

„Jednu linii tvoří aktivity a projekty prosociální, charitativní, vycházející z dobročinnosti, dobrovolnictví, smysluplné práce pro druhé, pozitivního přínosu komunitě, škole, městu, druhá linie aktivit akcentuje kreativitu, tvořivé myšlení a poznávání. Obě linie se často proplétají, splývají, společný je jim často zážitek jako zdroj poznání a tvůrce nových vztahů k lidem, historii, prostředí a dalším,“ popisuje Pokorná ve své reflexi.


Spolu se svými žáky se však věnuje i unikátním projektům, která si sami vymysleli. „Jednou z našich vlastních sbírkových aktivit je např. Dobročinná dražba učitelů. První proběhla někdy před deseti lety a stala se z ní další tradiční akce. Jedná se o živou aukci – maturanti coby licitátoři hravou formou představují zapojené pedagogy, studenti draží – přihazují a předhánějí se. Vyučující pak žáky, kteří si jej vydražili, pozve třeba na kávu či jiný drobný zážitek. Peníze z aukce putují na dobročinné účely,“ prozrazuje Pokorná.


Jeden projekt nad všechny ční, získal si ohlas i za hranicemi regionu a organizátoři za něj obdrželi cenu Gratias Tibi.

Co se týče působení na své žáky, dle ředitelky školy se Lucie Pokorná dlouhodobě umisťuje na předních příčkách. S žáky udržuje přátelské vztahy i dlouho po skončení jejich studia. „Pokud je některý z pedagogů v permanentním obležení absolventů na tradičním maturitním a reprezentačním plese školy, je to právě Lucie Pokorná. Stávající žáci se pak neváhají svěřovat i se svými osobními problémy. Vztah mezi ní a žáky je tedy opravdu přátelský a rozhodně se nejedná o tradiční vztah nadřízeného učitele a podřízeného žáka. Nutno dodat, že tohoto nastavení si žáci velmi váží,“ doplňuje ředitelka školy Jedličková.


Svůj pozitivní vliv na žáky ukazuje také v působení navenek. „Je správcem školního webu a sociálních sítí, kterým dokázala vdechnout výrazně neformální ráz a ty jsou tedy jazykem i obsahem blízké jazyku žákovského kmene,“ píše dále ředitelka školy Jedličková.


Text: Lukáš Blokša Foto: Archiv Lucie Pokorné

Comments


bottom of page