top of page

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Aktualizováno: 23. 2.

Galileo Galilei kdysi řekl: „Velkou knihu přírody mohou číst jen ti, kteří rozumějí jazyku, jímž byla napsána. A tímto jazykem je matematika." Na naší fakultě tě naučíme rozumět matematice. Stejně tak tě naučíme, jak k lásce k matematice přivést tvé žáky.
Role učitele matematiky je v dnešní době velmi obtížná, neboť matematika již tradičně nepatří k nejoblíbenějším předmětům na základní škole. Učitel matematiky by měl tedy velmi dobře vědět, jaké výukové metody používat a jaké matematické kompetence by měl u svých žáků rozvíjet, tak, aby je současně nechal samostatně přemýšlet a rozvíjel jejich zájem o matematiku. Na základě toho také volit vhodné úlohy, které při vyučování bude využívat. A právě to tě naučíme.


Naučíme tě základy odborné matematiky potřebné k tomu, abys je byl schopný didakticky interpretovat v hodinách matematiky a naučil tak děti používat matematiku v řadě různých situací – od každodenních a jednoduchých až po neobvyklé a složité. Naučíme tě řešit a volit úlohy, které splňují určitá kritéria (souvislost s děním kolem nás, správná formulace apod.), tak, aby pro tebe i tvé žáky byla matematiky zábavou.


K tomu tě naučíme užívat nejaktuálnější metody, využívat nejnovější digitální technologie ve výuce matematiky, reagovat na aktuální výukové trendy, mezipředmětové vztahy matematiky s dalšími obory, základní anglickou matematickou terminologii, abys mohl nejenom studovat ze zahraniční literatury, ale mohl ses zapojit do výjezdů a studijních pobytů na zahraničních institucích v rámci mezinárodních mobilit Erasmus apod.
84 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page