top of page

Matematická gramotnost ve vzdělávání nabízí možnost stát se odborníky na výuku matematiy

Celkem sedm doktorských studijních programů vyučovaných v českém jazyce nabízí Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, a to jak v prezenční, tak kombinované formě. Jednu z možností studia doktorského studijního programu nabízí také katedra matematiky. Program Matematická gramotnost ve vzdělávání je určen studentům připraveným rozvíjet své znalosti v oblasti matematické gramotnosti a stát se odborníky na vzdělávání a výuku matematiky.Program spojuje teorii s praktickou aplikací v učebnicích a výukových materiálech. Studenti mají příležitost se zapojit do výzkumných projektů a spolupracovat s významnými odborníky v oblasti matematické gramotnosti.


„Nabízí širokou škálu předmětů, které zahrnují teoretické i praktické aspekty matematické gramotnosti. Studenti budou studovat například vývoj matematických dovedností, hodnocení matematické gramotnosti, technologie ve výuce matematiky a další klíčové aspekty matematického vzdělávání,“ popisuje studijní program doktorand Jiří Vaško, který je v současné době ve třetím ročníku.


Velkou výhodou je podle Jiřího Vaško také to, že fakulta nabízí přátelské a podpůrné prostředí pro studenty. „Během studia budou studenti mít přístup k moderním výukovým metodám, knihovně a dalším zdrojům, které jim pomohou dosáhnout svých cílů,“ uvedl Vaško.


„Program nabízí širokou škálu předmětů, které zahrnují teoretické i praktické aspekty matematické gramotnosti. Studenti budou studovat například vývoj matematických dovedností, hodnocení matematické gramotnosti, technologie ve výuce matematiky a další klíčové aspekty matematického vzdělávání.“

Doktorský studijní program nabízí mnoho výhod a příležitostí pro studenty, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti v oblasti matematické gramotnosti. Mezi ty patří:


1. Vynikající vzdělávací program: studium nabízí komplexní vzdělání, kdy spojuje teorii s praktickou aplikací v učebnicích a výukových materiálech. Studenti se budou učit nejnovější metody a techniky v oblasti matematické gramotnosti a získají široké spektrum znalostí a dovedností.


2. Kvalitní výzkumné projekty: Studenti budou mít příležitost se zapojit do výzkumných projektů a spolupracovat s významnými odborníky v oblasti matematické gramotnosti. To jim umožní získat praktické zkušenosti a rozvinout své dovednosti ve výzkumu.


3. Široká škála předmětů: Program nabízí širokou škálu předmětů, které zahrnují teoretické i praktické aspekty matematické gramotnosti. Například možnost studovat vývoj matematických dovedností, hodnocení matematické gramotnosti, technologie ve výuce matematiky a další klíčové aspekty matematického vzdělávání.


4. Podpůrné prostředí: Fakulta nabízí velmi přátelské a podpůrné prostředí pro studenty. Ale také přístup k moderním výukovým metodám, knihovně a dalším zdrojům, které jim pomohou dosáhnout svých cílů.


5. Kariérní příležitosti: Absolventi programu mají široké možnosti v oblasti vzdělávání a výuky matematiky, včetně pracovních pozic na vysokých školách, ve výzkumných institucích a dalších organizacích.


„Celkově vzato, doktorský studijní program Matematická gramotnost nabízí mnoho příležitostí pro studenty, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti v oblasti matematické gramotnosti a stát se odborníky na vzdělávání a výuku matematiky,“ doplňuje Vaško.

Pokud se chcete stát odborníkem v oblasti matematické gramotnosti a rozvinout své dovednosti ve výuce matematiky, není lepší volba než doktorský studijní program Matematická gramotnost ve vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Přidejte se k nám a začněte svou cestu k úspěšné kariéře v oblasti vzdělávání a výuky matematiky!


Text: Oddělení komunikace PdF UP

Foto: Lukáš Blokša


Comments


bottom of page