top of page

Moderní kompenzační pomůcky pomáhají lidem se závažným postižením řeči, jazyka nebo psaní

Dne 12. prosince 2018 proběhl na pedagogické fakultě workshop pod vedením doktora Jaromíra Maštalíře z Ústavu speciálněpedagogických studií (ÚSS). Na workshopu byly studentům UP představeny moderní kompenzační pomůcky, určené pro osoby se závažným postižením řeči, jazyka nebo psaní. Veškeré vybavení, zahrnující specializované pomůcky i software, mohlo být pořízeno díky rozvojovému projektu v rámci institucionálního plánu UP (FRUP), jehož cílem je zvýšit odbornost a kompetence budoucích pedagogů v oblasti alternativní a augmentativní komunikace (AAK).„AAK je určitě přínosné pro všechny a je dobré o něm vědět co nejvíce informací. Moc mě to zaujalo.“ „I přesto, že jsem přišel pozdě, mě přednáška nadchla svým obsahem i pomůckami, které jsme si vyzkoušeli. Za mně jedno velké díky :).“ Takové jsou vybrané reflexe studentů na proběhlý workshop, které svědčí o atraktivitě a významu prezentovaných komunikačních technologií a možností, určených pro osoby se ztíženou či nefungující schopností v komunikaci využívat běžnou řeč.


Uvedený workshop byl jedním z několika výstupů projektu „Inovace studijního předmětu AAK“, který spolu s doktorem Maštalířem řešili i doktorka Lucia Pastieriková a docent Jiří Langer (všichni z Ústavu speciálněpedagogických studií pedagogické fakulty). „Díky možnosti využít ve výuce moderní pomůcky dochází k rozvíjení potřebných dovedností a kompetencí, jak lze s pomůckami efektivně pracovat tak, aby je budoucí pedagog při práci s jedinci s výrazně narušenou komunikační schopností mohl zcela běžně ve své pedagogické praxi používat. Jsme opravdu rádi, že projekty jako byl tento, existují“, sdělil Jaromír Maštalíř. Z jeho „kouzelné krabice“ projektu (jak ji sám nazývá) předvedl například speciálně upravenou myš, klávesnici, tablet se speciálním softwarem či pohybový snímač. „Všechny pomůcky bylo možno si i na workshopu „osahat“, což posluchači nejen v psaných ohlasech velmi ocenili. Tyto a mnohé další pomůcky pak dotčeným osobám znatelně ulehčují práci a zejména jim umožňují stát se co nejvíce rovnocenným komunikačním partnerem. Což má pro všechny nedocenitelný význam“, dodal Jaromír Maštalíř.


Pomůcky budou nadále přirozeně využívány ve výuce, zaměřené na oblast AAK, i v dalších letech. Nabízené předměty z této oblasti jsou pevnou součástí kurikula studentů studijních programů speciální pedagogiky. Předmět je také nabízen v anglickém jazyce – určeném pro studenty programu ERASMUS+.


Text Jiří Žák

Foto Ondřej Moučka

Comentarios


bottom of page