top of page

Mozaika poznání přinese studentské soutěžní příspěvky i odborný doprovodný program a vernisáž obrazů

Zveme vás na již 16. ročník studentské soutěžní konference, která se na půdě Pedagogické fakulty UP v Olomouci uskuteční 3. května 2023, v letošním roce poprvé pod novým názvem Mozaika poznání.Celodenní nabitý program bude zahájen vernisáží výstavy obrazů diplomanta Matěje Komínka pod vedením Davida Jedličky z katedry výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci. Výstava se uskuteční v Galerii Protisvětlo nacházející se v centrální chodbě druhého podlaží budovy PdF UP na Žižkově náměstí. Jde o umělecký prostor, který vznikl nově speciálně pro tuto příležitost – a zakládá nové možnosti vystavování uměleckých prací studentů PdF UP.


Soutěžní část konference s celkem dvanácti přijatými konferenčními příspěvky studentů PdF UP v Olomouci v oborech neučitelských a učitelských a v oboru umělecká činnost a tvorba se odehraje ve velké aule PdF UP v Olomouci od 9:30 hodin. Sedmičlenná odborná porota vybere tři nejlepší konferenční příspěvky v každé z kategorií a jejich autoři obdrží hodnotná ocenění.


Studentská soutěžní konference si kromě podpory talentovaných a tvořivých studentů klade za cíl prohlubování vědecké, odborné a umělecké činnosti studentů PdF UP, ale také rozvíjení způsobilosti pro tuto činnost. V souvislosti s tímto posláním byl nově koncipován také odborný doprovodný program konference, k jehož realizaci byly přizvány významné osobnosti akademického prostředí. Diskutována budou témata směřující do oblasti pedagogiky, etiky publikační činnosti, hodnocení vědeckých výstupů či komunikace vědy. Odborný doprovodný program se bude konat od 9:30 hodin v malé aule PdF UP v Olomouci.

Na konferenci jsou srdečně zváni všichni studenti i akademičtí pracovníci UP v Olomouci.


Text: Oddělení vědy a výzkumu PdF UP

Grafika: Oddělení komunikace PdF UP


Soutěžní program
.pdf
Stáhnout PDF • 30KB
Doprovodný program
.pdf
Stáhnout PDF • 23KB

Comments


bottom of page