top of page

Náměty pro výuku mediální výchovy


Na tomto odkazu můžete najít řadu metodických materiálů a zamyšlení k tématu mediální výchovy v teorii a praxi. Stránka obsahuje souvislosti, metodiky, konkrétní materiály do praxe a důležité odkazy a zdroje.


Na tomto odkazu si můžete stáhnout pracovní listy k tématu Mediální výchova a jazyk současné žurnalistiky. Konkrétně jde o tyto materiály:


Život ve světě hraček (Alice Hrubanová)

Skrytá reklama (Hana Sýkorová)

Pracovní listy rozvíjející kreativitu v MV (Zuzana Zdražilová)

Zpravodajství a publicistiky (Jarmila Popelková)

Stereotypy prezentace národnostních menšin v médiích (Klára Šišková)

Porovnání seriózního a bulvárního tisku (Lenka Polcarová)


Stránka garantovaná katedrou českého jazyka a literatury PdF UP věnovaná tématu mediální výchovy nabízí také řadu tipů na další zdroje pro oblast mediální výchovy, například portál FSV UK pro rozvoj mediální výchovy, odkaz na Salesiánské mediální centrum nebo na Příručka mediální výchovy – mediální výchova na gymnáziích autorky Dany Krouželové a kol. Tuto zdařilou publikaci lze najít na tomto odkazu.

bottom of page