top of page

Národní šetření absolventů učitelství a začínajících učitelů 2023

Milí absolventi magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů, jak se cítíte připraveni na práci učitele? Obracíme se na vás s prosbou o zodpovězení této otázky formou dotazníkového šetření.Učitelky a učitelé jsou pro budoucnost naší země klíčoví. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto chce dál zkvalitňovat jejich pregraduální přípravu a vytvářet jim co nejlepší podmínky pro práci. K tomu může výrazně přispět právě toto dotazníkové šetření. Je totiž jedním z hlavních zdrojů dat pro Reformu pregraduální přípravy učitelů a učitelek, na které spolupracují MŠMT a fakulty připravující učitelky a učitele.


Vaše odpovědi pomohou efektivně zaměřovat jednotlivé kroky reformy. Zároveň budou sloužit jako užitečná zpětná vazba pro zlepšování učitelské přípravy na fakultách.


Všechny vaše odpovědi budou zcela anonymní. Vyplnění následujícího dotazníku by vám mělo zabrat 20–30 minut. Více o samotném šetření a podmínkách použití dat se dočtete v dotazníku.


Text: redakce U21

Foto: Alžběta Gregorová

留言


bottom of page