top of page

Metodiky Národního památkového ústavu poskytují metodickou podporu prezentaci kulturního dědictví

Postupme si dále! Zkušení autoři a autorky Národního památkového ústavu připravili celkem tři metodiky, jež se zaměřují na inovace průvodcovské činnosti na památkových objektech. Tým se zaměřil na metodickou podporu a inspiraci pro prezentaci a interpretaci kulturního dědictví prostřednictvím komentovaných prohlídek s průvodcem a ukazuje, že prohlídka památky nemusí být spojena pouze s klasickým monotónním výkladem. Stáhněte si zdařilé metodiky a inspirujte se!Nedávno vydané metodiky zohledňují jednak tradicí ověřené metody a jednak současné nároky návštěvníků. Ukazují variabilitu současných přístupů k ochraně kulturního dědictví a nové trendy interpretace včetně těch zahraničních. Při aplikaci do praxe má metodika dopad i na širokou veřejnost, která je každoročně zastupována několika miliony návštěvníků památek ve správě NPÚ. Soubory ke stažení naleznete při kliknutí na náhled jednotlivých metodik.


1. Rozvíjíme tradici aneb od výkladu k interpretaci. Metodika průvodcovské činnosti v historických interiérech a exteriérech


Metodika poskytuje metodickou oporu a inspiraci pro prezentaci a interpretaci kulturního dědictví prostřednictvím komentovaných prohlídek s průvodcem. Zohledňuje při tom jednak tradici, jednak současné nároky návštěvníků, přístupy k ochraně kulturního dědictví a nové trendy interpretace včetně těch zahraničních. Při aplikaci do praxe má metodika dopad i na širokou veřejnost, která je každoročně zastupována několika miliony návštěvníků památek ve správě NPÚ.


Metodika je (v souladu s usnesením vlády ze dne 29. 11. 2017) souhrnem doporučených praktik a postupů, při jejichž dodržení má uživatel jistotu, že dosáhne průkazných výsledků. Současně ponechává čtenáři dostatečný prostor pro jeho vlastní intelektuální, prezentační a tvůrčí práci, protože interpretace kulturního dědictví je bytostně tvůrčím oborem.


2. Mnoho podob interpretace. Metodika inovativních přístupů k prezentaci a interpretaci historických interiérů a exteriérů


Metodika je snahou o revitalizaci a inovaci průvodcovské služby v prostředí historických památek ve správě NPÚ. Tato publikace navazuje na I. díl metodiky Rozvíjíme tradici aneb Od výkladu k interpretaci a jejím účelem je poskytnout nápady, inspirace a metodické postupy, jak doplňovat a proměňovat zaběhnuté způsoby prezentace a interpretace památek a to včetně forem, které vytvářejí paralelu či alternativu prohlídkám s průvodcem. Zohledňuje zahraniční zkušenosti a mezioborové vhledy.


3. Budoucnost minulosti. Metodika participativní péče o kulturní dědictví na dobrovolnické bázi


Zaměření metodiky usiluje o podporu místní péče o kulturní dědictví, spolupráci s místními komunitami a rozvoj dobrovolnictví. Jejím účelem je poskytnout nápady, inspirace a metodické postupy, jak posílit participativní péči o kulturní dědictví prostřednictvím zapojení dobrovolníků a místních komunit. Nabízí též zahraniční zkušenosti a mezioborové vhledy do této problematiky.


Metodiky jsou určeny zejména pracovníkům kulturních institucí zabývajících se prezentací kulturního dědictví, předně zaměstnancům Národního památkového ústavu, kteří působí v oblasti návštěvnického provozu – kastelánům, vedoucím návštěvnického provozu a dalším pracovníkům správ památkových objektů. Zajímat ale mohou také studenty edukace v kultuře nebo i učitele zabývající se zpřístupňováním kulturního dědictví žákům.


Zdroj: Webové stránky Národního památkového ústavu

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page