top of page

Národní pedagogický institut zahájil veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Zapojte se do diskuze a sdělte autorům revize své podněty a názory!Do veřejné diskuze, která probíhá od 2. dubna do 31. května tohoto roku, se mohou zapojit všichni zájemci. Zpětnou vazbu k revizím RVP je možné přidat na webu veřejné konzultace. Kromě formulářů ke zpětné vazbě je na webových stránkách k dispozici také návrh revize rámcových vzdělávacích programů.

 

Jak autoři sami upozorňují, „tento dokument významně ovlivní nejen každodenní práci učitelek a učitelů, ale promítne se do života celé společnosti.“ I to je důvodem, proč dávají veřejnosti možnost se k plánovaným změnám vyjádřit.


Jaký bude další postup? Od června do září tohoto roku budou garanti zpracovávat obdrženou zpětnou vazbu. V září pak oznámí výsledky Veřejné konzultace i to, jak se promítnou do finálního dokumentu. Zároveň bude také v září revidovaný RVP odevzdán na MŠMT, kde ve druhé polovině roku začne schvalovací proces.„Samotná revize RVP není revolucí, ale evolucí v rámci modernizace našeho vzdělávacího systému. Formu veřejné konzultace vítám, protože tím získáme důležité podněty a názory pedagogů i široké veřejnosti spolu se zjištěním jejich postojů a preferencí k dokumentu revize. Je nutné sesbírat širokou paletu pohledů, protože jsme si vědomi, že jediné správné a jednoznačné odborné stanovisko na úpravu rámcových vzdělávacích programů vlastně neexistuje,“ řekl ke spuštěné veřejné konzultaci ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek.

 

„Chceme, aby celý proces tvorby revize kurikula byl maximálně srozumitelný a transparentní. Proto jsme se veřejnou konzultací rozhodli pro otevřenou komunikaci, kdy se snažíme do chystané změny napřímo ‚vtáhnout‘ každého, komu není osud vzdělávání v této zemi lhostejný. Ať už jste tedy rodičem, učitelem, ředitelem školy, nebo odborníkem na vzdělávání, tak teď máte prostor sdělit nám svoje názory nebo připomínky a my je zohledníme při finalizaci dokumentu revize,“ uvedl ředitel NPI ČR Ivo Jupa.

 

Zpracováno redakcí U21 na základě webu Velké revize RVP 

140 zobrazení0 komentářů

Commenti


bottom of page